۲۲ فروردين ۱۳۹۷

در پایان مساباقت قهرمانی رده های سنی آسیا در تایلند و در بخش استاندارد بازیکنان ذیل به مدال دست یافتند.

"وصال حامدی نیا" قهرمان بخش استاندارد رده سنی زیر 18 سال دختران آسیا

"بردیا دانشور" نایب  قهرمان بخش استاندارد رده سنی زیر 12 سال آزاد آسیا

"عسل ابراهیمی" نایب  قهرمان بخش استاندارد رده سنی زیر 8 سال دختران آسیا

"امیر حسام جلالوند"، "امیرپارسا تواضع"، "پارسا خالصی"، "آریا حاکمی" ، "آریا امیدی"، "پروا بهزاد نظیف"، "آنوشا مهدیان" و "طناز ازلی" ضمن قرارگیری در بین 10 نفر برتر رده های سنی خود، با مدال و حکم مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

سایت نتایج بازیکنان ایرانی در بخش استاندارد