هفتمین دوره مسابقات تیمی شطرنج قهرمانی شهرستانهای تابعه استان اصفهان ( بانوان و آقایان )

مسابقات

زمان: 10و11 فروردین 1396

مکان: خانه شطرنج اصفهان

در بخش بانوان تیمهای باشگاه اندیشه اصفهان - باشگاه کیش و مات شهرضا و خانه چترنگ الف فلاورجان بترتیب مقامهای اول تا سوم را سب نمودند.


در بخش اقایان تیمهای اسپادانا - صنایع خمیر و کاغذ اترک و سپاهان صعود یکتا بترتیب در مکانهای اول تا سوم قرار گرفتند.

همچنین خانمها کیانا عرب از تیم اندیشه - نیلوفر رمضانپور از کیش و مات شهرضا - هستی خسروی از اندیشه و انیس زائری از کیش و مات شهرضا در بخش بانوان قهرمانان میزهای 4 گانه شدند.