هفدهمین دوره مسابقات سریع اوپن اردیبهشت اصفهان

مسابقات

زمان: 27و28 اردیبهشت 1396

مکان: خانه شطرنج اصفهان

سایت مسابقات

استاد بین المللی نیما جوانبخت قهرمان هفدهمین دوره مسابقات اوپن اردیبهشت اصفهان شد.

علیرضا اقائی نایب قهرمان شد.

علیرضا روح پرور مقام سوم را کسب نمود.

جمشاه حقایق در مکان چهارم جای گرفت.

مقام پنجم در اختیار داود داودی قرار گرفت.

محمد صادق نادری موفق به کسب مقام ششم شد.