پوریا درینی از کرمان قهرمان دومین دوره مسابقات شطرنج بین المللی زنده رود اصفهان

مسابقات و ریتینگ

تاریخ ثبت خبر: 1389/06/24

 

برنامه مسابقات :

 

برنامه زمان بندی مسابقات  

تاریخ

9 صبح

5 عصر

سه شنبه 23/6/89

ورود بازیکنان

دور اول

چهارشنبه 24/6/89

دور دوم

دور سوم

پنجشنبه 25/6/89

استراحت

دور چهارم

جمعه 26/6/89

دور پنجم

دور ششم

شنبه 27/6/89

استراحت

دور هفتم

یکشنبه 28/6/89

دور هشتم

استراحت

دوشنبه 29/6/89

دور نهم

اختتامیه - خروج

     
 

 

برای مشاهده سایت رسمی مسابقات اینجا را کلیک فرمائید.

Pairing  List

خلاصه گزارش مسابقات :

1-مسابقات با شرکت 5 نفر از بازیکنان 3 کشور جمهوری اذربایجان – گرجستان و ارمنستان و 195 نفر از بازیکنان 22 استان : همدان – مازندران – کردستان – کرمانشاه – اصفهان – لرستان – تهران – فارس – کهکیلویه و بویر احمد – کرمان – چهارمحال و بختیاری – قم – قزوین – خوزستان – اذربایجان شرقی – هرمزگان – زنجان – گیلان – خراسان شمالی – مرکزی – یزد – کرمانشاه و شهرستان کرج در خانه شطرنج اصفهان اغاز گردید.   در این مسابقات 3 استاد بزرگ – 5 استاد بین المللی – 7 استاد فیده و بانوان شرکت نموده اند. ضمن اینکه از کل بازیکنان 87 نفر دارای ریتینگ بین المللی می باشند.

 

2-از نتایج دور اول می توان به پیروزی فرید عباسف از اذربایجان – هاراتونیان از ارمنستان – رسولف از اذربایجان – کاشاشویلی از گرجستان - قانع – درینی – علوی -  حسینی پور - پور رمضانعلی – ریاحی همگی از ایران اشاره نمود.

3- از جالب ترین نتایج بدست آمده در پایان سومین دور مسابقات شطرنج اوپن بین المللی زنده رود باخت استاد بزرگ ارمنی هاراتونیان در مقابل بازیکن 18 ساله اصفهانی عارف وصلی بود. همچنین استاد بزرگ عباسف اذری در مقابل خیری از اصفهان – استاد بین المللی اذری رسولف در مقابل بلورچی فرد از تهران و استاد بین المللی علوی از تهران در مقابل قاضی الشریف از تهران به تساوی رضایت دادند.

در پایان دورسوم  درینی – امینی – قانع – خالصی – اسکندری – شالامبریدزه – گاشاشویلی – فقیرنواز – نوروزی – صداقتی – جوادی فر – دوستکام – جوانبخت و وصلی هر یک با 3 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفته اند.

4- دور چهارم مسابقات شطرنج اوپن بین المللی زنده رود اصفهان عصر روز پنجشنبه 25/6/89 از ساعت 17 پیگیری شد.

از جالبترین نتایج دور چهارم در میزهای بالا پیروزی بلورچی فرد از تهران بر استادبزرگ فرید عباسف از جمهوری اذربایجان و شکست عارف وصلی در مقابل نیما جوانبخت (هر دو از اصفهان) بود.

در پایان دور چهارم استاد بین المللی شالامبریدزه از گرجستان – نیما جوانبخت از اصفهان – استاد بزرگ شجاعت قانع از اردبیل – علی فقیرنواز از گیلان – امید نوروزی از تهران – پوریا درینی از کرمان – پویان دوستکام از تهران و استاد بین المللی گاشاشویلی از پرجستان هر یک با 4 امتیاز بترتیب در مکانهای اول تا هشتم جدول رده بندی قرار گرفته اند.

           

5- دورهای پنجم و ششم  مسابقات شطرنج اوپن بین المللی زنده رود اصفهان روز جمعه 26/6/89 صبح و بعدازظهر پیگیری شد.

از جالبترین نتایج دور پنجم پیروزی درینی از کرمان  در مقابل فقیرنواز – شکست استاد بزرگ شجاعت قانع در مقابل امیدنوروزی از تهران – تساوی نیما جوانبخت از اصفهان در مقابل استاد بین المللی شالامبریدزه از گرجستان و تساوی مجتبی ملکی از کرج در مقابل استاد بزرگ عباسف از جمهوری اذربایجان بود.

در دور ششم استاد بزرگ رسولف کاشاشویلی از گرجستان را شکست داد. استاد بین المللی علوی از تهران بر جوانبخت از اصفهان غلبه نمود . علیرضا اقائی از اصفهان استاد بزرگ هاراتونیان از ارمنستان را با شکست بدرقه کرد و سادات خادم از تهران در مقابل اعظمی کیا از اصفهان به یک تساوی ارزشمند دست یافت.   

در پایان دور ششم پوریا درینی از کرمان به تنهائی و با کسب 6 امتیاز از 6 بازی در صدر جدول مسابقات ایستاده است و بدنبال وی استادان بین المللی رسولف از جمهوری اذربایجان – سید جواد علوی از تهران و شالامبریدزه از گرجستان هر یک با 5/5 امتیاز دوم تا چهارم می باشند.            

6- دور هفتم مسابقات شطرنج اوپن بین المللی زنده رود اصفهان عصر روز شنبه 27/6/89 از ساعت 17 پیگیری شد.

از جالبترین نتایج دور هفتم  می توان به تساوی استاد بین المللی دربان از تهران با بازیکن خردسال گیلانی سید خلیل موسوی – استاد بین المللی  علوی از تهران با درینی از کرمان – استاد بین المللی رسولف از اذربایجان با استاد بین المللی شالامبریدزه از گرجستان – اقائی از اصفهان با بهمردی از یزد و پیروزی نیک نداف از اصفهان بر حسین پور از خوزستان – استاد بین المللی گاشاشویلی از گرجستان بر خالصی از زنجان – نوروزی از تهران بر اسماعیلی از فارس اشاره نمود.

در پایان دور هفتم پوریا درینی از کرمان با 5/6 امتیاز به تنهائی همچنان صدرنشین مسابقات می باشد و بدنبال ایشان اساتید بین المللی رسولف از اذربایجان – شالامبریدزه و گاشاشویلی هر دو از گرجستان – علوی از تهران هر یک با 06 امتیاز در مکانهای دوم تا پنجم قرار گرفته اند. امید نوروزی از تهران و استاد فیده علی نیک نداف از اصفهان نیز با 6 امتیاز در مکانهای ششم و هفتم قرار دارند.

7- دور هشتم مسابقات شطرنج اوپن بین المللی زنده رود اصفهان صبح روز یکشنبه 28/6/89 از ساعت 9 پیگیری شد.

مهمترین نتایج بدست امده در دور هشتم پیروزی گاشاشویلی از گرجستان در مقابل درینی از کرمان – رسولف از اذربایجان در مقابل نوروزی از تهران – بهمردی از یزد در مقابل نیک نداف از اصفهان  – خلیل موسوی از گیلان در مقابل جوانبخت از اصفهان و تساوی شالامبریدزه از گرجستان در مقابل علوی از تهران و الهی از اذربایجان شرقی در مقابل هاراتونیان از ارمنستان بود.  

            در پایان دور هشتم گاشاشویلی از گرجستان و رسولف از جمهوری اذربایجان هر کدام با 7 امتیاز بترتیب در مکانهای اول و دوم جدول رده بندی قرار گرفته اند و بدنبال انان درینی از کرمان – شالامبریدزه از گرجستان – علوی از تهران – بهمردی از یزدو موسوی از گیلان هر یک با 5/6 امتیاز مکانهای سوم تا هفتم را به خود اختصاص داده اند.

            دور آخر مسابقات شطرنج اوپن بین المللی زنده رود اصفهان صبح روز دوشنبه 29/6/89 از ساعت 9 پیگیری شد. مهمترین نتایج بدست امده در دور نهم بشرح زیر است :

تساوی علوی از تهران با رسولف از جمهوری اذربایجان و تساوی گاشاشویلی از در مقابل شالمبریدزه هر دو از گرجستان – شکست موسوی بازیکن 12 ساله و خوشفکر گیلانی درمقابل  درینی از کرمان – تساوی اقائی از اصفهان در مقابل استاد فیده حسینی پور از خوزستان .

در پایان و پس از انجام 900 بازی نفرات برتر این مسابقات به این شرح مشخص گردیند:

1- پوریا درینی از کرمان با 5/7 امتیاز و پوئن شکنی 5/53 2- ووگار رسولف از جمهوری اذربایجان با 5/7 امتیاز و پوئن شکنی 5/51    3- الکساندر گاشاشویلی از گرجستان با 5/7 امتیاز و پوئن شکنی 51

اقایان شالمبریدزه از گرجستان – علوی از تهران – نوروزی از تهران – قانع از اردبیل – فقیرنواز از گیلان – هاراتونیان از ارمنستان و دربان از تهران نیز بترتیب در مکانهای چهارم تا دهم قرار گرفتند. لازم به ذکر است که در مراسم اختتامیه این مسابقات که با حضور اقای دکتر خدابخش مدیر کل تربیت بدنی استان – اقای ابراهیمی مسئول ورزش قهرمانی و اقای ارباب زاده مسئول روابط عمومی اداره کل و جمعی از بازیکنان و خانواده های انان برگزار شد به نفرات اول تا دهم جوائزی معادل 9000 دلار اهداء گردید.ضمن انکه به 12 نفر از بازیکنان رده های سنی نیز هدایائی به رسم یادبود اهداء شد.

 

             سرداور مسابقات داور فیده آقای مقصود گیاهی از تبریز و ناظر مسابقات داور بین المللی حسین گلشنی از اصفهان - داوران اقایان سلیم از همدان – حسینعلی از زنجان - محسن پور – سالاری – فروتن فر و حاجیان از اصفهان - منشی و مسئول ثبت نتایج خانمها اسیه جعفری و مریم مجیری هر دو از اصفهان – مسئول سالن اقایان  ناصر مکبر و غلامحسین اشتی جو و خدمات اقایان احمدرضا مکبر و حسین زاهدی بودند. اقای کربکندی مسئول خوابگاه و اقای مصطفی صمدی عکاس .   

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام دوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور درسال 1398 وعضویت در تیم ملی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال(1398)
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  ایدا عباسی نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016