" شطرنج : علم و هنر یا بازی خردمندان "

تاریخ ثبت مقاله: 1391/07/23

مزیت آدمیان در مقایسه با سایر جانداران ، در تعقل و آزادی است . زیرا بر خلاف انسان ، سایر حیوانات نه از روی اندیشه و یا اختیار بلکه بر پایه غریزه گذران عمر می کنند . حال آنکه بشر بعنوان اشرف مخلوقات در زندگی آزاد و مخیر بوده و با استفاده از توانایی های ذهنی خود ، در حالیکه قادر خواهد بود به اوج عزت برسد ، مختار به انتخاب مسیر دیگری نیز می باشدکه اورا به حفیض ذلت خواهد رساند . پس پر واضح است که در قبال چنین موهبتی ، مسئولیتی نیز وجود دارد که هر فرد را وادار به پاسخگویی در قبال گفتار و کردارش مینماید . در اینجا این سوال مطرح است ، در حالیکه انجام عمل نیکو در مقابل نادرستی ، صداقت در مقابل دروغ پردازی ، امانتداری در مقابل خیانت و ... بوضوح ارجح است ، چرا عده ای بر خلاف این منطق در مسیر و راه کج گرفتار می شوند ؟! هر چند واکاوی برای رسیدن به پاسخی جامع و کامل نیاز به شرح مبسوط و کاملی دارد که از حوصله این مقال خارج است ، اما چنانچه بطور خلاصه در صدد ارائه جوابی کلی باشیم ، میتوان ادعا نمود ، ضعف اخلاقی و ضعف قوای دماغی به ترتیب اولویت ، موجب کج رویها می شوند . به سخن دیگر فقدان فضیلت و بر عکس برخورداری از رزیلت بعنوان ضعف اخلاقی پایه و اساس اعمال و رفتار نادرست و در مرتبه پایین تر ، بی خردی و کم عقلی موجب کجی آدمی در رفتار میگردد . با توجه به موضوع این نوشتار ، پرداختن به مقوله " اخلاق " را به زمان دیگری سپرده و در این سطور به بخش دوم یعنی " ارزش خرد " پرداخته و در پی آن درباره موضوع اصلی  مقاله مطلب را ادامه میدهیم :

دانا یا فرد خردمند را میتوان بطور ساده چنین تعریف کرد : فردی که با تشخیص گفتار و اعمال " درست " از   " نادرست " بیهوده و گزاف سخن نگوید و رفتار و کردارش نیز بر پایه واقعیات با ارزیابی شرایط وموقعیت و در کمال هوشمندی متجلی گردد . در واقع انسان هوشمند تلاش می نماید برای فراهم نمودن شرایط بهتر برای خود در زندگی ، با بهره گیری از توانایی هایش ضمن استفاده از فرصت ها ، حتی هنگام مواجهه با تهدیدات ، آنها را به فرصت تبدیل سازد . از اینرو ، به گونه ای عمل مینماید که بیهوده موجب رنجش کسی نگردد که هیچ ، بلکه از کوچکترین فرصت برای جذب دیگران بسوی خود استفاده می نماید . بنابراین چنین فردی که قادر باشد روز به روز بر تعداد دوستان خود افزوده و از مقابله با سایرین اجتناب ورزیده و در نتیجه کسی نسبت به او عناد نداشته باشد ،    می بایست حداقل دارای ویژگی هایی مانند : ادب ، تواضع و صداقت بوده و در گفتگو با دیگران در صدد نخواهد بود تا در موقعیت های مختلف با مخالفت کردن ، ملامت نمودن و مچــــگیری ، موجب اقناع و ارضاء خود گردد ، بلکه در همه حال تلاش می نماید که از هر فرصت اســــتفاده نماید ، تا مهم بودن ، محترم بودن و مفید بودن مخاطب خود را که البته بایستی بی ریا باشد ، بیان نموده و از این طریق موجب جلب محبت و علاقه وی به خود گردد . به سخن دیگر ، فرد فهیم در همه حال می کوشد تا با انجام عمل و یا گفتاری مشابه آنچه که از دیگران نسبت به خود انتظار دارد ، باعث آزار و ناراحتی کسی نشود ، بلکه بعنوان فردی شایسته ، منبع و منشاء انرژی مثبت به نحوی تلقی شود که دیگران در حضور وی احساس آرامش و لذت نمایند .

حال با شناختی که از فرد فکور ، دانا ، هوشمند ... و خردمند ، پیدا کردیم ، تلاش می کنیم تا حداقل انتظار خود را از یک شطرنج باز ، مشخص و تبیین نمائیم . بدون تردید ، همه بر این نکته واقفند که " شطرنج " آمیزه ای اســت از علم و هنر . در علمی بودن آن شک و شبهه ای وجود ندارد . زیرا کوچکترین خطا و انحراف توسط حتی یک استاد بزرگ شطرنج از اصول بدیهی آن فرضا" حرکت یک مهره خارج از واریانت ، موجب شکست فرد خاطی می شود . منظور از " هنر" بودن شطرنج نیز کاملا" بدیهی است ، چون شطرنجباز با بهره گیری از توانایی ها و استعدادهای فردی خود مانند  هوش ( بخصوص بخش حافظه ) قادر خواهد بود با محاسبه و انجام حرکاتی نا پیدا ، با انجام ترکیب موجب خلق و ترسیم مینیاتورهای چشم نواز در صفحه سیاه و سفید شطرنج گردد .

در واقع شطرنجباز خوب ، مانند یک مدیر ، هم می بایست دارای استعداد فردی ارثی و ذاتی ( از همه مهمتر هوش بالا ) باشد و هم اینکه از طریق مطالعه و آموزش خود را به اصول و قواعد علمی موضوع مورد نظر تجهیز نماید . با این تفاوت که مدیر ، در صدد رسیدن به هدفهای سازمان از طریق اداره افراد می باشد ، حال آنکه وظیفه و هدف یک شطرنجباز قابل ، بهره گیری از امکانات موجود در صحنه بازی شامل : توانایی های خود و ضعف های حریف ، برای مات کردن بازیکن مقابل می باشد . بنابراین از بحث بالا ، نتیجه می گیریم که یکی از ویژگی های ضروری برای بازی شطرنج " داشتن هوش " است . از سوی دیگر در سطور پیشین به این نتیجه رسیدیم که فرد دانا یا خردمند ، بطور طبیعی در صدد ایجاد جاذبه بیشتر بری خود بوده ومعمولا" دیگران از کنار او بودن احساس آرامش و لذت    می کنند . از اینرو کمترین انتظار از یک شطرنجباز آنستکه :

در همه حال مؤدب بوده و ضمن رعایت حرمت سایرین ، احترام افراد مسن تر را حفظ نموده و حتی در صورتیکه به بالاترین مرتبه یعنی استاد بزرگی در شطرنج هم رسید ، مغرور نگردد و تصور ننماید همپای چنین ارتقائی ، خودش هم بزرگتر از دیگران ( از لحاظ سنی ) شده است . نکته ای که متاسفانه کم و بیش شاهد آن هستیم و البته بعنوان معضل کلی در جامعه مطرح می باشد ، اینستکه بعنوان نمونه نوجوان شایسته و علاقمند به شطرنجی که با برخورداری  از موهبت های الهی در بروز توانایی ذهنی و فراگیری اصول و مبانی علمی شطرنج ، به سطح بالایی از شـــطرنج رسیده و فرضا" اسـتاد فیده یا استاد بین المللی شـــده است ، وقتی با نگارنده این سطور که از لحاظ سنی می تواند پدر پدر بزرگش باشـــد روبرو می شــــــود ، با این پیش فرض غلط که چون در بازی شـــطرنج قادر به بردن وی می باشد ،  پس تصور میکند از لحاظ ســـنی نیز بالاتر بوده و هـنگام  ، روبرو شــــدن ، انتظار " ســــلام " دارد ! و یا

اینکه بارها دیده شده و می شود که شطرنجباز خوب و جوانی وقتی در مقابل فرد دیگری که نسبت به او درشطرنج ضعیف است ، بازی میکند؛ حرکت مهره های صفحه شطرنج را  به گونه ای انجام میدهدکه انگار مهره را بجای برداشتن و قرار دادن در محل مورد نظر ، آنرا پرتاب می کند و یا اینکه گاها" دیده شده چنین افرادی وقتی بر خلاف انتظار خود ، بازنده می شوند ، با حرکات نامناسب دست و یا چهره در هم ریختن ، به اصطلاح اعتراض می کنند . در حالیکه با اینکار کم ظرفیتی خود را نشان میدهند . مورد دیگری که البته خوشبختانه بسیار نادر می باشد ، آنستکه ، بعضی اوقات بازیکنی که مهره ای را حرکت داده و بعد پشیمان شده ، به دروغ متوسل می شود که این پدیده اساسا" در شأن و منزلت یک شطرنجباز بعنوان " ورزشکار فکور " نمی باشد و اما نکته دیگر که قابل ذکر است ، رویه پرخاشگری است که متاسفانه درتعداد معدودی از شطرنجبازان ظاهر می شود ، امری که به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نخواهد بود . زیرا پایه و اساس بازی شطرنج فکر و اندیشه است . بنابراین یک شطرنجباز واقعی ، در مواجهه با رویدادها از ابزار منطبق استفاده مینماید نه از درشتی کلام و زوربازو .... والسلام

 

دکتر منوچهر جُفره

مدرس دانشگاه

نقل از سايت شطرنجباز

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

ناشناس در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱

چرا بر علیه سایتی که با نشر اکاذیب مانع شرکت گسترده بازیکنان در اپن توروزشده اقامه دعوی نمیکنید؟همچنین ادعای غرامت.

مدیر سایت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱

سلام
از طریق مراجع قانونی مسئله در دست پیگیری می باشد.

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام دوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور درسال 1398 وعضویت در تیم ملی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال(1398)
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398