اَبر اشتباهات در شطرنج

تاریخ ثبت مقاله: 1392/01/15

یکی از جذابیتهای شطرنج حرکات اشتباه می باشد ، ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که مهره ای را لمس کرده و طبق قوانین محکوم به انجام حرکتی شده اید که منجر به شکستی دردناک شده است. اما موضوع هنگامی دردناک تر می شود که شما در وضعیتی برنده ، پیشنهاد تساوی داده اید و یا پیشنهاد تساوی حریف را قبول کرده اید و از این زجرآورتر هنگامی است که شما در یک وضعیت کاملاً برنده به تصور اینکه بازنده هستید ، بازی را واگذار نموده و هنگامی از این امر آگاه شده اید که کار از کار گذشته است.هر چند  اینگونه اشتباهات  در بین آماتورها رایج تر است اما در موارد بسیاری در بین اساتید بزرگ و حتی در بالاترین سطوح هم پیش آمده است.

 

معروفترین نمونه از این نوع در بازی تاریخی "گری کاسپاروف" قهرمان افسانه ای شطرنج جهان و "دیپ بلو" ابررایانه شطرنجباز رخ داده است در جریان بازی دوم بین این دو مغز متفکر در  سال 1997  "گری کاسپاروف" در وضعیتی مساوی بازی را واگذار کرد. بدون شک همین نتیجه به شکست پر سر و صدای وی در آن سال انجامید.

مشاهده بازی دیپ بلو - گری کاسپاروف

نمونه دیگر از این نوع را می توان در دور پنجم مسابقات "دون هرمانس" رد سال 1999 و در بازی "پیتر سویدلر" و "ویسواناتان آناند" اتفاق افتاده است. در این بازی استاد بزرگ روس در حالی که تا کسب یک پیروزی دلنشین فاصله ای نداشت خود پیشنهاد تساوی داد تا حریف صاحب نام هندی وی از شکست رهایی یابد.

مشاهده بازی سویدلر - آناند

به همین منظور 35 وضعیت از این نوع اشتباهات را با عنوان "اشتباهات نهایی" را که توسط "تیم کرب" گردآوری شده است را به این امید که بتواند بر تجربیات شطرنجبازان عزیز ذره ای بیفزاید را از نظرتان می گذرانیم :

(1)


حرکت با سیاه
Von Popiel - Marco 
Monte Carlo 1902 

این یکی از اشتباهات معروف در نوع خود است که طی آن سیاه به تصور اینکه فیل سیاه رو ، خود را از دست رفته می بیند ، تسلیم می شود. اما وی می توانست با 36...Bg1 بازی را به نفع خود پایان دهد.

 

(2)

حرکت با سیاه

Krejcik - Schwarz  
Vienna 1905, city championship  

سیاه فکر کی کند که پس از 1...Kd5 2.Ne7+ چاره ای جز تسلیم ندارد اما وی توانست پس از:

 2...Ke4 3.Nxc8 f3+ 4.Kf2 Bh4+ 5.Kg1 f2+ 6.Kh2 f1Q

به پیروزی لبخند بزند. شاه سیاه از کیش دادنهای وزیر فرار خواهد کرد و حریف را مات میکند.

 

(3)

 حرکت با سفید

Torre - NN  
New York 1924, simul  

استاد بزرگ مکزیکی نمیداند که چه باید در مقابل Rc1+ و ترفیع پیاده حریف انجام دهد و بنابر این تسلیم می شود. اما وی می توانست با 1.Rd6! بازی را نجات دهد و حتی به پیروزی برسد:

  1...Rxd6 2.g8Q+ Kd7 (Rd8 3.Qxd8+ and 4.f7) 3.Qf7+ Kc6 4.Qe8+ Kb6 5.Qe3 Kc6 6.Qxc5+

 

(4)

  احرکت با سیاه

Ahues - NN  
Berlin 1920  

در این وضعیت ساده ، سفید وزیرش را به منظور مات کرن حریف قربانی کرده است و سیاه با همین عقیده بازی را واگذار می کند.

او چه می تواند در مقابل مات انجام دهد؟

1...Qe1+ 2.Kh2 Qxc3 3.Qxc3

چندان دلپسند نیست اما می توانست با 1...Qg4  (حتی میتواند قبل از این ، حرکت +Qd1 به منظور محدود کردن فعالیت رخ را انجام دهد)  بازی را به سود خود رهنمون سازد.

 

(5)

حرکت با سیاه

Meyrinck - Eilinger  
1936  

سیاه با یک ترکیب دلچسب 1...Ne3+ 2.fxe3 Rb2سیاه را وادار به تسلیم می کند چرا که پیاده سفید در راه وزارت غیر قابل مهار خواهد بود. تا اینجا این تحلیل و تجزیه صحیح به نظر می رسد در واقع سفید یک دفاع عالی در چنته دارد:

  3.Rf2 c2 4.Ba3 c1Q 5.Rxb2

هر چند پیاده سیاه به وزارت می رسد اما عمر این وزارت کوتاه است چرا که باید برای جلوگیری از مات عرض آخر قربانی شود.

اما در آوریل 2005 "کیریل کیوکوف" نشان میدهد که اجباری در انجام   4...Qc1وجود ندارد و سیاه می تواند با حرکت 4...Rxa2! همچنان بازی را متعادل نگاه دارد.

5.Bc1 a5 6.Kf3 a4 7.Rd2 h5 8.Ke2 a3 9.Kd3 Ra1 10.Rxc2 a2 11.Bd2 hxg4 12.Kc3 Rh1 13.Rxa2 Rxh2

 

(6)

 حرکت با سفید

NN - Sonnenschein  
Berlin 1937  

سفید به این خاطر که وزیرش را از دست رفته می بیند، واگذار می کند اما او می توانست  شاه حریف را  شبکه ماتی:

1.Bxf7+ Kxf7 2.Rf1+ Kg8 3.Rf8+ Rxf8 4.Qg7

گرفتار کند.

 

(7)

حرکت با سفید

NN - Grammatikoff  
London 1938  

در اینجا سفید به دلیل ادامه :

1.Rxd2 Rxd2 2.Qg4 h5

که یک رخ عقب می افتاد تسلیم می شود. او اشتباه بزرگی در محاسباتش مرتکب شد چرا که می توانست با :

2.Bxg6 hxg6 3.Qg4

بازی را نجات دهد چرا که سیاه دیگر نمی تواند h5 را انجام دهد.

 

(8)

حرکت با سیاه

Goldstein - Turi  
Budapest 1942  

در این وضعیت عجیب سیاه در آستانه تعویض تنها رخ حریف است و به دلیل پیش بودن یک پیاده پس از 1...Qe6در آستانه پیروزی قرار می گیرد . ولیکن وی یک ادامه برتر را می یابد:

1...Qxf2+- و پس از انجام این حرکت در کمال تعجب بازی را واگذار می کند. به راستی چه فکری کرده است. این یک حرکت بسیار خوب است چرا که پس از اینکه وزیر سیاه توسط وزیر سفید گرفته می شود سیاه با رخ همراه با کیش وزیر را پس میگیرد و پس از رفع کیش  رخ خانه  b8  با یک وضعیت برتر برای سیاه گرفته می شود حتی ادامه :

2.Kh3 Rh6+ 3.Qxh6 gxh6 4.Rxe8+ Kg7

هم برای سیاه برنده است. شاید سیاه از اینکه خانه g7  در واریانت آخر برای شاه خالی می شود را از قلم انداخته است.

 

(9)

حرکت با سفید

Keller - Schlemmer  
Women's Ch. 'Greater Germany', Vienna 1943  

این وضعیتی از یک وضعیت آخر بازی در یک بازی سرنوشت ساز در دور آخر مسابقات قهرمانی بانوان است، سفید با پیروزی در این بازی به صورت مشترک عنوان قهرمانی را از آن خود می کند.بر طبق داستان مطرح شده "کلر" می گوید: "بازی تمام است".

 "اما من ترجیح می دهم کمی دیگر بازی را ادامه دهم." این را "شلمر" می گوید.

"کلر" در پاسخ می گوید : "نه من منظورم این است که من باید تسلیم شوم".

سفید با ادامه:

1.c6 (threat Kb8) Bd5 2.Kb6 Kd8 (if Bc4 then 3.c7) 3.Kxb5 Kc7 4.Kc5 Bxc6 (otherwise 5.b5) 5.g6

برنده است.

 

(10)

حرکت با سفید

Kofman - Sacchetti  
Bucarest 1948  

بازیکن سفید که یک طراح معروف مسائل شطرنج بوده است و بعدها به شوروی مهاجرت نمود در این وضعیت تسلیم شد چرا که نمی تواند دفاعی را در مقابل Qxh3 و مات ببیند.

اما او می توانست با :

1.Re8+ Kd7 2.Re3 Qg7 (or Qf4 or Qh4) 3.Rxd4+ (Qxd4 4.Rd3 Qxd3 5.Ne5+) 

یک مهره پیش افتد و بازی را ببرد.

  

(11)

حرکت با سیاه

Romi - Staldi  
Italy, Championship 1954  

سیاه که از قربانی وزیر در h7 بسیار شگفت زده شده بود فوراً بازی را واگذار کرد. اما پس از :

 1...Kxh7 2.f8Q+ Kg6 3.Rg7+ (3.Qxc8 Rf1+ and mate)

به دنبال آن Kh6  موجب می شود تا سیاه با یک رخ پیش بازی را ادامه دهد.

 

(12)

حرکت با سیاه

Wolk - Oswald  
1954  

با انجام آخرین حرکت سفید Re5-f5 به ظاهر راهی جز تسلیم برای سیاه باقی نمی ماند چون که :

1...Qh4 2.g3 Qh3 3.Qxg7+ and Qxd4+

و لیکن حرکت 1...Re4 کلید رهایی برای سیاه است چون:

2.Rxe4 Qa1+

به مات سفید منجر می شود و اگر رخ را از زیر آتشبار رخ حریف کنار بکشد در این صورت سیاه به راحتی رخ دیگر حریف را  شکار می کند و با یک رخ اضافی در سراشیبی پیروزی قرار می گیرد.

 

(13)

حرکت با سیاه

Negyesi - Honfi  
Budapest 1955  

اشتباهاتی دو طرفه که بر اساس آن اسب خانه c3  نقش کلیدی را در این وضعیت بازی می کند. این اسب از  Rd1+ و Qxa2+ محافظت می کند. اما :

19...Rd1+ 20.Nxd1 Qxa2+ 21.Kc1

برای سیاه برتری چندانی در پی نخواهد داشت. همچنین 19...Qxa2+هم چیزی جز غرامت دادن بیهوده در بر نخواهد داشت.سفید بدون در نظر گرفتن این موضوع و با تصور اینکه با ادامه: 20.Nxa2 Rd1 مات خواهد شد بازی را واگذار می کند. در واقع هر دوی بازیکنان در اشتباه به سر می برند چرا که اسب منحرف شده می تواند در قالب یک مدافع جدید با حرکت 21.Nc1ظاهر شود.

 

(14)

حرکت با سیاه

Rudenko - Rootare  
USSR 1956  

بازیکن سیاه در یک وضعیت برنده یک تصمیم عجولانه می گیرد (ادامه 29...Rxd5 30.exd5 b2 31.d6به نفع سفید تمام می شود) و 29...b2 را بازی می کند. سفید در این وضعیت که از یک بازی قهرمانی بانوان جهان 1950-1953 است تسلیم می شود زیرا :

30.Bxa2 Rc1

به ترفیع پیاده به وزیر منجر می شود.اما پس از بازی پی می برد که پس از   31.Rf1 دیگر وزیری در کار نخواهد بود و اینبار سیاه است که باید تسلیم شود.

 

(15)

حرکت با سفید

Sanguineti - Najdorf  
Mar del Plata 1956  

سفید می تواند به راحتی برنده بازی باشد :

58.Qg8+ Ke7 (Bf7 59.Qd8 ) 59.Qxg6

و اکنون حرکات Rxd4و Rxg4 به خاطر 60.Qg7+ Ke8 61.Kd6 رد می شود.  

اما او به سرعت چیز دیگری می بیند:58...Kd8  و سیاه چون در مقابل Qe7  و مات دفاعی متصور نیست لذا چا ره ای را جز در واگذاری بازی نمی بیند. این در حالی است که او می توانست با  Rxg4  نه تنها از مات رهایی یابد بلکه به وضعیتی  برنده پای بگذارد. سفید نه تنها با حرکت آخر خود تهدید ماتی ناقصی را پایه گذاری می کند بلکه از خانه c8 که از Rxg4 جلوگیری می کرد هم محروم می شود و این نکته ای است که هیچ یک از بازیکنان به آن پی نبرده بودند.

(16)

Mathot - Baumgartner  
cr France 1958  

سفید تسلیم می شود چرا که از قدرت رخها در عرض دوم به واهمه افتاده است.

اما 1.Rc8یک برد اجباری را نصیب سفید می کند. حرکت تهدید کننده 2.Qxh6+ است و به دنبال آن Rh8 مات را به دنبال خواهد داشت و اگر سیاه حرکت 1...h5 را انجام دهد در آنصورت این حرکت یاری رسان نخواهد بود زیرا با پاسخ 2.Qg5 روبرو خواهد شد که تهدید را بار دیگر از نو پیش می کشد که در نتیجه  کمکی عایدش نمی شود.اگر سیاه ادامه 1...g5 2.fxg5 Qg6 3.Nxe6 را بازی کند در انصورت دفاعی در مقابل 4.Nf8+ با از دست دادن وزیر و بازی برایش به همراه خواهد داشت. حرکت جالب توجه 1...Qg8!?  است به دلیل اینکه با ادامه بازی رخهای سیاه کشنده به نظر می رسند. اما پس از  2.Nf5   و یا ادامه بهتر 2.Nxe6 (Qxc8 3.Ng5+ Kg8 4.Qxh6)   امیدی برای نجات دادن بازی بازنده سیاه باقی نخواهد گذاشت.

 

(17)

Ortega - Etcheverry 
Havana, Pan American championship 1963 

سیاه که در تمام طول بازی یک بازی برتر را به نمایش گذاشته است سرنوشت بازی را با کیش اسب 38...Nd2+ رقم می زند. سفید در این وضعیت تسلیم می شود چرا که دفاعی در مقابل این کیش کشنده نمی بیند چرا که  39.Nxd2 با مات Qg1 به بازی پایان خواهد داد و در صورت 39.Bxd2 باز هم حرکت Qf2 مات را به همراه خواهد داشت.اما اینگونه محاسبه از طرف بازیکن سیاه در صورتی انجام می شود که وی این نکته را از نظر دور میدارد که پس از:

38...Nd2+ 39.Bxd2     

مات با وزیر در خانه f2 به دلیل آچمز شدن وزیر غیر  قابل بازی است.

 

(18)

Darga - Lengyel  
Amsterdam izt 1964  

سیاه حرکت 41...R6xe2+  را بازی کرد و سفید تسلیم شد. هردو بازیکن به این دلیل که پس از:

42.Rxe2 Bxh4+, 43.Kg2

سفید اجباراً یک رخ از دست خواهد داد ، بازی را به نفع سیاه خاتمه یافته پنداشتند اما حرکت 43.Ke3 .که به نجات رخ سفید می انجامید را از قلم انداختند. شاید به این دلیل که طرفین هنوز آخرین حرکت سیاه که  Ke3-f2    بوده است را متصور بوده اند. چرا که در این وضعیت رخ سیاه خانه e3  را پوشش داده و مانع از حرکت شاه به این خانه می شود.

 

(19)

Langeweg - Krabbé  
Zierikzee 1967, championship Netherlands  

سیاه با این تصور که دفاعی در مقابل حرکت Qxf7 وجود ندارد تسلیم شد. بعدها "کورت ریختر" در مجله شطرنجی "دویچه شاخزیتونگ" نشان می دهد که بازی می توانست مساوی شود:

 32...Rc2 33.Rf1 Rc1

اما پس از گذشت 30 سال "کلاوس تروتمان" در کتابش با عنوان  'Der letzte Fehler'   نشان می دهد که سیاه حتی می توانست برنده بازی باشد:

32...Rc2 33.Rf1

و اکنون:

 Qd2!و 34.Rg2 Qxg2+ 35.Qxg2 Rxg2+ 36.Kxg2 Bxa4

که برای سیاه برنده است و یا :

34.Rh3 Bxa4 35.Kh1 Be8 36.Rg1 Re7 37.Qf6 Qg2+ 38.Rxg2 Rc1+ 39.Rg1 Rxg1+ 40.Kxg1 gxf6

که سفید به سختی راهی برای فرار از این وضعیت بغرنج پیدا می کند.

 

(20)

W. Schmidt - Kwasniewski  
Lublin 1969, ch Poland  

سفید حرکت 41.Bxd4 را بازی کرد و سیاه که در تنگی وقت شدید به سر می برد با تصور اینکه در وضعیت بازنده ای قرار دارد و بدون توجه به اینکه پس از انجام این حرکت سفید ، ادامه بازی به روز بعد موکول می شد، تسلیم شد. سیاه می توانست در روز بعد بازی را با یک طرح برنده از سر گیرد:

41...Qh3+ 42.Kg1 Rf1+ 43.Qxf1 Bxd4+ 44.Rf2 Qxg3+ 45.Bg2 Bb7 46.Kh1 Qxh4+ 47.Kg1 Qg3 48.Kh1 Bxg2+ 49.Qxg2 Qxf2

 

(21)

Havasi - Reko  
Budapest 1976  

سیاه تسلیم شد در حالیکه می توانست با یک محاسبه عمیق و با طرح مشهور رخنه در وضعیت حریف به یک پیروزی نمونه وار دست یابد:

1...c4 2.bxc4 (2.dxc4 a4, and now either 3.bxa4 b3 or 3.c5 axb3 as in the main line. Or 2.Kg3 c3 3.bxc3 a4 4.bxa4 dxc3 etc.) a4 3.c5 a3 4.bxa3 bxa3 5.c6 a2 6.c7 a1Q 7.c8Q Qf1+ 8.Kg3 Qf4+ 9.Kh3 Qf3+ 10.Kh2 Qf2+ 11.Kh3 Qh4+ 12.Kg2 Qxg4+ 13.Qxg4+ Kxg4 and wins.

 

(22)

Zinn - Syre  
Dresden 1977  

یک بی بصیرتی کامل. سیاه در حالیکه یک رخ پیش است اما با تهدید ماتی حریف روبروست. سیاه در حالیکه می توانست با حرکت 1...Qd1+ شاه حریف را به خانه های سفیدرنگ جلب کند و به دنبال آن با کیش فیل خود وزیر حریف را بگیرد اما بازی را چنین ادامه داد:

1...Kf7? 2.Be8+ Ke7

این شانس برای طرفین وجود دارد تا با کیش دائم Qh7+و Qh8+ بازی به تساوی برسد. حتی سفید با ادامه:

3.Bxg6 Qd1+ 4.Kc3 Qe1+

می تواند تساوی را تضمین کند. جالب اینکه پس از حرکت اشتباه 3.Bc6? این سیاه است که تسلیم می شود. هنوز شانس برنده شدن با Qd1+ برای سیاه وجود داشت.

 

(23)

Kotov - Lambert  
London 1978  

این بازی در این وضعیت به زمانی دیگرموکول شد. "لمبرت" پیشنهاد تساوی داد که به قدر کافی احمقانه به نظر می رسد اما "کوتوف" به وی می گوید که حرکت بعدیش 42.Re6+ است که به دنبال آن ادامه:

42...Kd7 43.Rxe8 Kxe8 44.Re6+

می تواند با ادامه Rxe4 و Rxg4 برنده شود که در این حال "لمبرت" تحت تاثیر حرفهای حریف از سرگیری بازی را منصرف می شود و تسلیم می شود. اما باید خاطر نشان کرد که اقتدار "کوتوف" به عنوان بازیکن برنده زیر سوال می رود چرا که پس از 43...g3 به جای پس گرفتن رخ ، برای سیاه وضعیتی برنده در پیش خواهد بود.

 

(24)

Dekhanov - K. Yusupov  
Uzbekistan Championship 1981  

بازیکن سیاه "یوسوپوف" و نه استاد بزرگ "آرتور" حرکت 1...Qa6 را بازی کرد و سفید تسلیم شد چرا که به دلیل Qf1 و مات تعویض وزیرها اجباری است. اما سفید از یک ادامه ماتی تر و تمیز غافل ماند:

2.g4+ fxg4+ 3.Nxg4+ g5 (Qxb5 4.Nf6 mate) 4.Qe8+ Qg6 5.Nf6#

 

(25)

Veprek - Glaz  
Bad Kissingen 1982  

پس از 33.Rxb7 سیاه چاره را در تسلیم شدن دید. چرا که وی دفاعی را در برابر:

33...Qxb7 34.exf5 

و پس از آن Bd5+ متصور نیست. اما دلیل اصلی وی از تسلیم شدن این بود که پس از:

34...Qh7 35.Bd5+ Kh8 36.Qxf8+

مات اجتناب ناپذیر خواهد بود. اما وی از این نکته که وزیر سفید آچمز است و نمی تواند با شکار رخ ، حریف را مات کند غافل ماند.

 

(26)

Rijnsbergen - v.d.Weijden  
Haarlem 1983 

یک بازی در رقابتهای باشگاهی هلند. سفید یک رخ را در g7 قربانی کرده است و سیاه تسلیم شد چرا که پس از:

1...Kxg7 2.Qxf6+ Kg8 3.Nh6+  

وزیرش را از دست رفته می بیند. اما وی از این ادامه غفلت کرد:

 3...Qxh6 4.Qxh6 Ne2+ 5.Kh1 Rxf1 mate

به همچنین سیاه می تواند با ادامه:

 2...Kh7 3.Ng5+ Qxg5!

بازی برنده ای داشته باشد.

 

(27)

Jonasson - Angantysson  
Iceland 1984  

آنچه را که سیاه در این وضعیت خلق کرد به عنوان یک شاهکار در هنر شطرنج دهان به دهان چرخید:

26...e2 27.fxe7 Bd4+

و سفید تسلیم شد. بعدها یکی از خوانندگان ستون روزنامه ای که این وضعیت را منتشر کرده بود پرسید که سیاه پس از پاسخ سفید با انجام 28.Ne3  چه می تواند کند؟!

 

(28)

Samarin - Antoshin  
Berdyansk 1985  

این وضعیت به عنوان یک ترکیب برنده برای سیاه در مجله لیتوانیایی با عنوان "ساش"(SASH) منتشر شد.با ادامه :

 35...Qxh2+ 36.Kxh2 Rcg8

سیاه یک مات غیر قابل اجتناب را خلق می کند.اما یکی از خوانندگان باهوش این نشریه به نام "ای.ووریس" از ریگا با احتساب دو حرکت انجام شده ادامه ای برنده را با انجام 37.e6 و 38.Rxc5 که نتیجه آن پیش افتادن یک رخ برای سفید خواهد بود را پیشنهاد داد.

 

(29)

Martorelli - Antunes  
Reggio Emilia II 1985/86  

سیاه که دفاعی را در برابر تهدیدات سفید نمی بیند ، تسلیم شد.به عنوان مثال:

39...Rxd7 40.Rxd7

که به برد سفید می انجامد و یا :

39...Rf7 40.Rxe7 Rxd1+ 41.Kg2 Rxe7 42.Qf8

که به مات ختم می شود.اما با حرکت 39...Qf7! سیاه تهدیدات سفید را دفع خواهد کرد. پس از:

40.R1d5  Qg8 42.Rxc7 Rf7

سیاه برنده است.

 

(30)

Sznapik - Van Gils  
Liege 1986  

یک بی بصیرتی دیگر از نوعی خاص؛ فراموش کردن قوانین بازی. سیاه نمی داند که چگونه می توان بدون از دست دادن فیل  از مات شدن با Qxg6+  رهایی یافت. پس از بازی استاد لهستانی به حریف اشاره می کند که می توانست با 20...O-O وضع خود را با بهبود ببخشد چرا که سیاه هنوز حق قلعه رفتن را دارد. پس از 21.Bxg7 Kxg7 سیاه با یک پیاده رونده اضافی به وضعیتی دلخواه دست می یافت به علاوه اینکه سفید در خانه های b4 و e6 دارای ضعفهای جدی است. جمع بندی این ویژگیها سیاه را صاحب وضعیتی برنده می کرد.

 

(31)

Matamoros - Klinger  
Gausdal Junior World Championship 1986 

یک نمونه خاص. در تنگی وقت مفرط سفید اسبش را لمس می کند،همانطور که مشهود است او می توانست با Rxg6 با یک سوار بیشتر به سادگی به وضعیتی برنده پای بگذارد. در این حال سفید ناگزیر به از دست دادن رخش در خانه g7 هم خواهد بود.پس بهترین چاره را تسلیم شدن دانست.

اما غافل از اینکه با حرکت 36.Nh5+ باز هم سفید در وضعت پیشین قرار می گرفت و می توانست  اسب حریف را بگیرد:

36...Ke8 37.Nf6+ Kf8

و اکنون 38.Rxg6 به گرفتن یک سوار با حمله ای برنده ختم می شود.

 

(32)

Both - Späte  
Women's Championship Germany, Bad Lauterberg 1987  

همانند بازی کلر – اشلمر (دیاگرام شماره 9) این دیاگرام هم از دور آخر مسابقات قهرمانی آلمان آورده شده است. در این بازی اگر بازیکن سفید برنده می شد به عنوان قهرمانی دست می یافت.اما در این وضعیت سفید تسلیم می شود در حالیکه در وضعیتی برنده قرار داشت. سفید چنین پنداشت که پس از رفع کیش با 40Kc1  وزیرش را از دست رفته می بیند این در حالی است که حرکت پیاده ای  +g7 را که به خلق وزیری تازه نفس منجر می شود را از نظر نگذرانده بود.

 

(33)

Hartmann - Rädisch  
Correspondence, 1987  

در این وضعیت که از یک بازی مکاتبه ای حادث شده است ، سفید به این دلیل که پیاده های سیاه را غیر قابل مهار می بیند، تسلیم می شود.اما او این نکته را مورد توجه قرار نداده بود که نیازی به مهار کردن پیاده ها نیست چرا که:

1.Re2! c2 2.Kd4

با  Re6 و مات را به همراه خواهد داشت.حتی1.Ra1   برنده است:  (b2 2.Re1 Kc5 3.Kd3)

 

(34)

Nagler - Wolkenstein  
Eberswalde 1995  

یک اشتباه فاحش مطلق.پس از 1.Bd4?(Qxa1!) سیاه تسلیم شد.اما همانطور که به سادگی قابل مشاهده است حرکت: 1...Nc2+موجب می شود تا سیاه  یک رخ پیش افتد.

 

(35)

Glek - Lazarev  
Porto San Giorgio 1997  

سیاه که مدت طولانی است از ناحیه خانه f8  تحت فشار مضاعف قرار داشته است سرانجام در وضعیت پیش رو به این نتیجه می رسد که توان مقابله با تهدیدات حریف پس از اینکه حرکت 43.Rxf8+ را بازی کرد را از دست داده است و لذا چاره را در واگذاری بازی دید اما این در صورتی است که پس از:

Kxf8 44.Bc5+ Re7 45.Bxe7+ Ke8, 46.Qxe4

وضعیتی پیش می آید که نه تنها برای سفید بردی را در بر نخواهد داشت بلکه سیاه با یک بازی حساب شده می تواند به یک پیروزی شیرین دست یابد:

46...dxe4 47.Bg5 a5 48.Bxf4 Kd7 49.Be5 g6 50.Kg1 Ke6 51.Bg7 Kd5 52.Kf2 Kc4 53.Ke3 b4 54.Kxe4 a4 55.Ke3 Kb3 56.Kd2 Ka2

و یکی از پیاده ها به وزارت می رسد.

 

 

 

منبع : سایت شطرنجیان

نقل از سایت همدان شطرنج

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام دوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور درسال 1398 وعضویت در تیم ملی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال(1398)
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398