فیل یا اسب؟

تاریخ ثبت مقاله: 1392/09/05

فیل یا اسب؟

دوشنبه, آذر ۴م, ۱۳۹۲


11thISLC2R17-25 (10)

 

سید حمید شریعت پناهی  در مدت کوتاه مربیگری خود توانست شطرنجبازانی را تربیت کند که سکوهای ملی و آسیایی و جهانی را یکی پس از دیگری فتح کنند.پیروی از متدهای علمی ، داشتن برنامه، مطالعه ی مداوم وپیگیریهای مستمر تمرینات نوآموزان ، از رموز موفقیت این مربی پرتلاش مازنی می باشد. گرد آوری و تنظیم مطلب ذیل  به عهده ی استاد شریعت پناهی بوده است که امید است مورد استفاده مربیان و نوآموزان قرار گیرد.

…………………………………………………………………………..

فیل یا اسب؟

در ارزیابی نسبی مهره ها به طور کلی فیل از اسب اندکی بهتر است.اما: در وضعیتهای بسته اسب همیشه از فیل بهتر است.

12321

دیاگرام (۱)

در دیاگرام ۱ سفید با پیاده  d4 وضعیت را به نفع اسب خود مسدود می سازد.پس از این حرکت در حالی که اسب سفید قدرت مانور خوبی پیدا می کند،فیل سیاه در حصار زنجیره ی پیاده های سفید فاقد کارآیی است بطور مثال :

۱……Rb6  ۲٫Cd2  a5   ۳٫Cf3 a.b4   ۴٫a.b4 Rc7

سیاه نمی تواند جلوی حرکت اسب e5 را بگیرد. زیرا اگر :

۴…..Fg7   ۵٫Ce5

و در صورت تعویض فیل با اسب به دلیل وجود پیاده رونده امکان نفوذ شاه سفید از f4 به g5  سفید به راحتی بازی را می برد.

۵٫Ce5

 پیاده g6 و همچنین بازی سیاه از دست رفته است .در وضعیت اولیه اگر فیل سیاه به جای f8  درc8 بود چه می شد؟

در اینجا دیگر سفید حرکت d4 را انجام نمی داد بلکه با Re3-d4   و سپس مانور Cd2-f3 -e5. بازی را به برد می رساند.

قانون اول :وقتی فیل دارید پیاده های خود را در خانه های غیر همرنگ آن قرار دهید.

به این ترتیب در شکل اولیه که فیل سیاه در f8 است از نظر اصول پیاده های او در خانه های درست مستقر شده اند ولی در حالتی که فیل در c8 است نحوه استقرار پیاده ها برای او مطلوب نیست .تفاوت در این است که در بیشتر شرایط در حالت اول اگر سیاه خوب بازی کند امکاناتی برای تساوی دارد ولی در حالت دوم در تمام شرایط سفید برنده است.

برای روشن شدن مطلب به مثال زیر توجه کنید.

gtfrty

دیاگرام  (۲)

در دیگرام ۲ سفید برتری دارد ولی نمی تواند بازی را ببرد.باز در اینجا اگر پیاده g7 در  g5 بود وضعیت به نفع سفید تغییر می کرد.

به ترتیب در می یابیم که اگر سیاه، شاه را به منظور تعویض پیاده g7 (با حرکت g6 )به f7 ببرد اشتباه محض است.اما طرح درست نگهداری شاه در f7 و حفظ فیل در قطر a3-f8 است که به تساوی منجر می گردد.

قانون دوم:در وضعیتهای باز که پیاده ها به هم قفل نشده اند فیل معمولا نسبت به اسب برتری دارد.

dxscdd

دیاگرام( ۳)

در دیاگرام  ۳ وضعیت متعادل است وسفید در برابر اسب سیاه فیل دارد.با توجه به اینکه ساختمان پیاده ای دو طرف نیز کاملا مشابه است بازی قاعدتا به تساوی می رسد.اما در دیاگرام ۴ که ساختمان پیاده ای دو طرف مشابه نیست برتری با سفید است .چرا؟

zxsdsss

دیاگرام ( ۴)

چون فیل می تواند از راه دور پیاده های حریف را مورد تهدید قرار دهد و هم از پیاده های خودی دفاع کند.در حالی که اسب برای حمله و دفاع محدودیت دارد.

 باز هم تکرار می کنیم

در آخر بازی زمان حرف اول را می زند و فیل می تواند به مراتب سریع تر از اسب در صفحه شطرنج جابجا شود.

zzzxcd

دیاگرام  (۵)

دیاگرام ۵  این موضوع را به خوبی نشان می دهد.فیل سفیدبا یک حرکت Fe5 می تواند مانع ترفیع پیاده سفید گردد در حالی که اسب برای رسیدن به g6 یا f7 و ممانعت از ترفیع پیاده سفید به سه حرکت نیاز دارد.به علاوه فیل با یک حرکت می تواند خانه ترفیع پیاده خودی را نیز مورد حایت قرار دهد.

der555

دیاگرام ( ۶)

در دیاگرام  ۶ که پیاده ها به یک شکل مستقر نیستند سفید از آنچه که در قبل دیدیم وضعیت بهتری دارو و برتری فیل او آشکارتر است.

قانون سوم:در این گونه آخر بازیها هرچه پیاده ها نا متوازن تر باشند طرفی که فیل دارد از وضعیت بهتری برخوردار است.

توجه به این نکات در مراحل وسط بازی بسیار مهم است چرا که به ما کمک می کند تا برخی از تعویض ها استقبال و یا از برخی تعویض ها خودداری کنیم .خوزه رائول کاپابلانکا قهرمان نامدار جهان ضمن ارائه وضعیت زیر :

 zasqwww

دیاگرام  (۷)

می نویسد این پوزیسیون از نظر من همیشه دارای ارزش زیادی برای مطالعه است.سفید ساختمان پیاده ای بهتری دارد و تنها دارای یک پیاده منفرد در e4 است که شاه او به سرعت می تواند از   d3یا f3 آن را حمایت کند و به این ترتیب تنها ضغف پوزیسیون او را بپوشاند.

از طرف دیگر پیاده های جناح وزیر سیاه موقغیت بدی دارند (حداقل از نظر ظاهری)اما پیاده d4 او که یک پیاده پیش تاخته آسیب پذیر به نظر می رسد در این شرایط ویژگیهایی نیز دارد .این پیاده علاوه بر این که مانع گسترش اسب سفید است، خانه مهم e3 را نیز از شاه سیاه گرفته است .خانه f3 و d3می توانند توسط فیل سیاه مورد حمله قرار گیرند .به این ترتیب از نظر هجومی پیاده ی d4 سیاه موقعیت خوبی دارد.از نظر دفاعی وضع فرق می کند .اگر شاه سفید به d3برسد نه تنها از پیاده های جناح وزیر دفاع می کند بلکه پیاده های جناح وزیر سیاه را نیز مورد حمله قرار می دهد.از این مهمتر اگر اسب سفید بتواند از طریق d2 به b3برسد مشکلات زیادی برای سیاه ایجاد می کند.بسیاری از شطرنجبازان احتمالا اسب سفید را ترجیح می دهند اما این گونه آخر بازیها که سرعت نقش مهمی دارد معمولا فیل بهتر عمل می کند.در این وضعیت خاص نکته اصلی نوبت حرکت است و با توجه به همین امر، سیاه وضعیت را تغییر می دهد.

۱…..Tb8

حمله به پیاده سفید و جواب اجباری او.

۲٫b3

اکنون اهمیت حرکت اول سیاه روشن می شود .اسب از خانه حیاتی b3 محروم می شود.

۲…..Tb5

با تهدید Tc5 و گرفتن پیاده c2

3.c4

با این حرکت، سفید پیاده خود را نجات میدهد اما در عوض یک پباده نیرومند رونده برای حریف ایجاد می کند.دقت کنید که سیاه چگونه فعالیت سوارهای حریف خود را محدود می کند .او این اصل اساسی را رعایت می کند که:آزادی تحرک سوارهای خود را حفظ نماید و تحرک سوارهای حریف را هر چه بیشتر محدود سازد.

۳…….Th5

باز هم یک تهدید دیگر و گرفتن زمان .

۴٫Rg1

اگر

۴٫h4  g5!

و سیاه حداقل یک پیاده می گیرد .توجه دارید که سفید نمی تواند   h.g5 کند چون پس از Th1  به کلی فلج می شود .

۴……c5

اکنون وضعیت بازی را با آنچه که در آغاز دیدیم مقایسه کنید .استراتژی قابل تحسین سیاه در جناح وزیر اکنون نتیجه داده و به وضعیت بسیار مطلوبی بخشیده است .پنج پیاده سیاه در خانه غیر همرنگ فیل او قرار دارند (اصل مهم آخر بازی فیل در برابر اسب)به علاوه هنوز اسب و رخ سفید زندانی هستند.همچنین سفید پس از  Cd2  تنها از طریق f3 می تواند وارد بازی شود که البته زیر آتش فیل سیاه خواهد بود.

۵٫Cd2 Rf7   ۶٫Tf1+ Re7   ۷٫a3 Th6

تدارک فغالتر کردن رخ از طریق a6 و ممانعت غیر مستقیم از b4 سفید.

۸٫h4  Ta6   ۹٫Ta1  Fg4

سرانجام فیل نیز وارد عمل می شود تا سوارهای سفید در قفس محدود باقی بمانند.

۱۰٫Rf2  Re6

و نوبت به شاه می رسد تا او هم وارد کارزار شود.!سفید نمی تواند Cf3 کند زیرا پس از تعویض فیل با اسب و Re5  پیاده او از دست می رود.اکنون مثل خیلی از آخر بازیها شاه سیاه حرف آخر را می زند.سفید نمی تواند مانع نفوذ سرنوشت ساز او گردد.

098909

دیاگرام  (۸)

۱۱٫a4 Re5   ۱۲٫Rg2 Tf6    ۱۳٫Te1 d3!

با تهدید Fe2 و به دنبال آن Rd4 بازی برای سفید هم اکنون تمام شده است.ببینیم سیاه چگونه مقاومت او را در هم می شکند.

 ۱۴٫Tf1 Rd4   ۱۵٫T.f6 g.f6

همین پیاده به ظاهر بد، تنها مانع پیاده رونده ی سفید است.اکنون شاه و فیل سیاه آزادانه مانور می دهند.

۱۶٫Rf2 c6

سیاه تحرک سفید را کاملا از بین برده و او را در زوگ زوانگ قرار می دهد.

۱۷٫a5 a6   ۱۸٫Cb1

آیا سفید چاره دیگری هم داشت؟

۱۸……R.e4   ۱۹٫Re1 Fe2   ۲۰٫Cd2+ Re3   ۲۱٫Cb1 f5   ۲۲٫Cd2 h5    ۲۳٫Cb1 Rf3   ۲۴٫Cc3 R.g3   ۲۵٫Ca5 f4   ۲۶٫C.c5 f3   ۲۷٫Ce4+Rf4    ۲۸٫Cd6 c5   ۲۹٫b4 c.b4   ۳۰٫c5 b3   ۳۱٫Cc4 Rg3      ۰-۱

فیل بیکاره یا فیل ناهمرنگ با خانه ترفیع پیاده در ستون رخ

دیدیم که یک پیاده تنها گاهی اوقات می تواند ترفیع یابد و بازی را ببرد.اما شطرنج قواعد خاص خود را دارد و گاهی اوقات نه تنها یک پیاده بلکه یک پیاده و یک فیل هم نمی توانند از پس شاه تنهای حریف برآیند.به شکل زیر توجه کنید.

hjuy876

دیاگرام (۹)

سفید علاوه بر یک پیاده فیل نیز دارد .ولی این برتری برای پیروزی کافی نیست !چرا؟چون شاه سیاه در گوشه ای امن پناه گرفته است و نمی تواند او را از پناهگاهش بیرون کشد.به طور مثال:

۱٫Rg6 Rg8   ۲٫Fa2+ Rh8

اکنون اگر سفید فیل را از قطر a2-g8 خارج کند شاه سیاه به  g8  برمی گردد و اگر شاه را از g6 دور کند شاه سیاه خانه h7 را در اختیار خواهد داشت .اگر پیاده به h7  رانده شود و یا فیل در قطر a2-g8 بماند بازی پات است .هرگونه تلاش دیگر سفید نیز برای پیروزی عقیم می ماند.

hjuyi

 دیاگرام( ۱۰)

در دیاگرام ۱۰  به نظر می رسد پیاده اضافی سیاه و فیل نیرومند او کار را تمام خواهند کرد اما سفید به آسانی به تساوی دست می یابد.

۱٫Ce2 c2   ۲٫Cd4+ Rb2   ۳٫C.d2 R.c2   ۴٫Re2 Rb3

سیاه برای گرفتن پیاده a5 سفید راه دیگری جز نزدیک کردن شاه ندارد.

۵٫Rd2 Rb4   ۶٫Rc1 R.a5   ۷٫Rb2

و باز هم مانند مثال قبلی در این گوشه فیل بیکاره ی سفید رو سیاه هیچ کمکی نمی تواند بکند .سیاه مجبور به پذیرش مساوی است.

نقل از سایت شطرنجباز

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام دوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور درسال 1398 وعضویت در تیم ملی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال(1398)
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398