آئین نامه کمیته انضباطی هیات شطرنج استان اصفهان

تاریخ ثبت مقاله: 1389/07/20

آئین نامه کمیته انضباطی هیات شطرنج استان اصفهان

 • مقدمه :

با توجه به رشد سریع ورزش شطرنج در سطح کشور و علاقمندی روز افزون نونهالان تا سالمندان به این ورزش فکری که در بر گیرنده ابعاد مختلف علمی و هنری و فرهنگی است و همچنین تاسیس باشگاههای ورزشی و برگزاری مسابقات و کلاسهای آموزشی متعدد در رده های سنی مختلف هیات شطرنج استان اصفهان بر آن شد تا بمنظور ایجاد نظم و انضباط و احترام به قوانین و مقررات از سوی خانواده شطرنج استان نسبت به تشکیل کمیته انضباطی اقدام و آئین نامه انضباطی منطبق با این رشته ورزشی وضع نماید تا محیطی کاملا امن و آرام برای ورزشکاران – داوران – مربیان – برگزار کنندگان مسابقات و کلاسهای آموزشی و سایر دست اندرکاران بوجود آورد.

این آئین نامه برای رسیدگی به شکایات – تخلفات و اعمال تنبیهات برای خاطیان و همچنین تشویق و تجلیل از همراهان صمیمی این رشته ورزشی در حدود اختیارات هیات شطرنج استان اصفهان تدوین گردیده است.

 • ماده 1 : اهداف و وظایف
 • حفظ و صیانت از اخلاق اسلامی – ورزشی  و تلاش برای ارتقاء فرهنگ و ارزشهای انسانی .
 • انتخاب مراجع ناظر بر اجرای صحیح قوانین و آئین نامه های انضباطی .
 • جلوگیری از تضییع حقوق ورزشی جامعه شطرنج استان اصفهان .
 • دور نگه داشتن محیطهای ورزشی از هر نوع آلودگی .
 • جلوگیری از بدآموزیها و برخوردهای ناشایست .
 • رسیدگی به شکایات و تخلفات در محیطهای ورزش شطرنج و پرداختن به موضوعات انضباطی در ارگانها و هیاتهای تابعه استان .
 • رسیدگی به هر نوع تخلف احتمالی .
 • ماده 2 : افراد حقیقی و حقوقی شامل این آئین نامه

کلیه ورزشکاران – سرپرستان – مدیران ورزشی – مربیان و کمک مربیان – داوران و افرادیکه بنحوی از انحاء دست اندرکار برگزاری مسابقات – تمرینها و آموزش شطرنج می باشند.

 • ماده 3 : اعضاء کمیته انضباطی
 • نماینده اداره کل تربیت بدنی استان ( در صورت نیاز ) با حق رای
 • رئیس هیات شطرنج استان یا نماینده ایشان ( در صورت نیاز ) با حق رای
 • دبیر هیات شطرنج استان با حق رای
 • مسئول کمیته انضباطی هیات شطرنج استان با حق رای
 • حداقل 2 و حداکثر 4 نفر اعضای منتخب توسط مسئول کمیته پس از تصویب رئیس هیات بعنوان اعضای ثابت با حق رای
 • مسئول کمیته های مرتبط با موضوع مطروحه با حق رای
 • تبصره 1: چنانچه تصمیم گیری در مورد بانوان باشد یک نفر صاحب نظر از میان بانوان انتخاب می گردد. ( با حق رای )
 • تبصره 2: برای مشاوره و کمک در تصمیم گیریها کمیته انضباطی می تواند از بین افراد صالح و متخصص در زمینه های مختلف ( بدون حق رای ) در جلسات دعوت نماید.
 • ماده 4 : اختیارات کمیته انضباطی
 • تذکر شفاهی
 • توبیخ کتبی و درج در پرونده
 • محرومیت تا 10 مسابقه بنحوی که بیش از 6 ماه نشود
 • محرومیت از مسابقات تا 6 ماه
 • پیشنهاد محرومیت بیش از 6 ماه به اداره کل تربیت بدنی استان و فدراسیون شطرنج
 • پیشنهاد تنزل درجه داوری و مربیگری به فدراسیون شطرنج
 • پیشنهاد ابطال کارتهای داوری و مربیگری یا تعلیق از سمت رسمی به فدراسیون شطرنج و مراجع ذیربط
 • حل و فصل مشکلات نقل و انتقال بازیکنان استان
 • رسیدگی به خرید و فروش امتیاز تیمها در استان
 • پیشنهاد لغو یا بخشودگی آرائ صادره توسط کمیته انضباطی استان به فدراسیون و مراجع ذیربط
 • بررسی تبانی طبق گزارش مدیر فنی یا سرداور مسابقات و یا سایر تخلفات ورزشی که پیش بینی نشده است.
 • بررسی تخلفات اینترنتی مربوط به شطرنج استان
 • تبصره : آرائ صادره از سوی کمیته انضباطی استان اصفهان پس از تصویب رئیس هیات و در صورت لزوم تصویب مراجع بالاتر ابلاغ و اجراء خواهد شد.
 • ماده 5 : محدوده اجرائی و چگونگی ارجاء به کمیته انضباطی
 • کمیته انضباطی استان نسبت به مسابقات و کلاسهای اموزشی که در داخل استان اصفهان و بین نفرات و تیمهای داخلی استان و یا بین شهرستانهای تابعه یا در باشگاههای مختلف در سطح استان  انجام می شود اعمال نظر و رسیدگی می نماید.
 • کمیته انضباطی استان می تواند در صورت لزوم و انجام اعمالی که نیاز به مجازات کیفری و حقوقی دارد پس از اعمال محرومیت مراتب را مراجع ذیربط انعکاس دهد.
 • کمیته انضباطی موظف است در صورت دریافت گزارش از طرف ناظر – داور – مربی - سرپرست مسابقات یا کلاسها حداکثر ظرف 10 روز تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید. عدم گزارش نمی تواند موجب رفع مسئولیت کمیته انضباطی باشد و کمیته در صورت ارتکاب هر نوع تخلف و بی انضباطی موظف به رسیدگی می باشد. عدم حضور خاطی یا خاطیان بمنزله قبول آراء صادره است .
 • ماده 6 : موارد تنبیه
 • در میادین و محیطهای ورزشی هر گونه رفتار مخالف با موازین اخلاقی و فرهنگی از سوی فرد یا  افراد بمنظور برهم زدن نظم – توقف برنامه ها و مسابقات و یا علیه قوانین و مقررات ورزش شطرنج و خدشه دارنمودن آن انجام شود تخلف محسوب شده و بر حسب شدت و ضعف برابر مواد مندرج در این آئین نامه تنبیه یا تنبیهاتی در مورد متخلف اعمال خواهد شد.
 • رسیدگی به تخلفات فنی در جریان مسابقات یا کلاسهای آموزشی برابر با آخرین مقررات جاری مربوطه انجام خواهد شد.
 • ارتکاب اعمال زیر و موارد مشابه از سوی ورزشکاران – داوران – مربیان و دست اندرکاران و همچنین تماشاچیان می تواند بعنوان تخلف در نظر گرفته شود :
 • الف) رفتار خارج از شئونات اسلامی
 • ب) اهانت و تهمت زدن
 • ج) عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط
 • د) عدم اجرای دستورات
 • ه) رفتار  نامناسب
 • و) تهدید
 • ز) برخورد نامناسب با افراد تیمهای خودی و رقیب
 • ح) عدم رعایت مقررات میزبانی
 • ط) اعتراض به داور و حریف بنحوی که موجب تحریک دیگران گردد
 • ی) شایعه پراکنی
 • ک) درگیری و مشاجره و پرخاش و سایر اعمال مخل نظم و آرامش محیط شطرنج
 • ل) تشویق و ترغیب دیگران به بی انضباطی
 • ماده 7 موارد تشویق

هرگونه تلاش و مساعدت برای ارتقاء دانش شطرنج و فرهنگ ورزشکاران از طرف افراد موجب تشویق و درج در پرونده ایشان خواهد شد.

 • یادآوری :

الف) در صورتیکه هر گونه مغایرتی بین این آئین نامه و آئین نامه مصوب فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران مشاهده گردد مفاد آئین نامه فدراسیون در موارد مذکور لازم الاجرا است .

ب) در صورتیکه به تجدید نظر و اضافه کردن یا حذف نمودن برخی از بندهای این آئین نامه نیاز باشد کمیته انضباطی اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.

ج) از تمام متخصصان و صاحب نظران درخواست می شود نقطه نظرات خود را جهت بهبود این آئین نامه به کمیته انضباطی هیات شطرنج استان اصفهان اعلام نمایند.

این آئین نامه در یک مقدمه و 7 ماده (4 صفحه) بتصویب هیات رئیسه و مسئول کمیته انضباطی هیات شطرنج استان رسید و از تاریخ 30/2/1389 لازم الاجرا خواهد بود.

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  مقام دوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور درسال 1398 وعضویت در تیم ملی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال(1398)
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 آسیا در سال 1398
  مقام اول مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر16سال 1397
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال97
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی شطرنج سال 2018
  نائب قهرمان کشور رده زیر 20 سال کشور 96
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال 1396
  نائب قهرمان مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  نائب قهرمان کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  نائب قهرمان مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم کشور در رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398