مسابقات اوپن ماه مبارک رمضان

مسابقات

زمان: از شنبه 14 تیرماه

مکان: خانه شطرنج

سایت مسابقات آقایان

سایت مسابقات بانوان

نیما جوانبخت قهرمان مسابقات اقایان شد. اشکان ازلی در جایگاه دوم ایستاد و امیرحسین بادکوبی نیز مقام سوم را از ان خود نمود. شاهین عابدی بهترین بازیکن زیر 12 سال شد. محمدرضا باقری در رده سنی زیر 10 بیشترین امتیاز را اورد. امراله فیروزه نیز در رده سنی بالای 50 سال قهرمان شد.


انوشا مهدیان قهرمان مسابقات جام رمضان بانوان شد. طناز ازلی و پرنیان عباسی نیز به ترتیب در مکانهای دوم و سوم جای گرفتند.همچنین پردیس یزدچی در رده سنی زیر 10 سال و آوین محتاریان در رده سنی زیر 12 سال بعنوان بهترین بازیکنان شناخته شدند.

 

آئین نامه اجرائی مسابقات جام رمضان 1393 (بانوان و اقایان)

شرایط اختصاصی مسابقات بانوان :

1-    مسابقات بانوان در 5 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد. 

2-     مسابقات بانوان همه روزه از ساعت 9:30 صبح و هر روز 2 بازی متوالی انجام خواهد شد.( بازی دوم به فاصله 10 دقیقه پس از اتمام اخرین بازی اول انجام می شود.)

3-     زمان بازی برای هر بازیکن در گروه بانوان 30 دقیقه + 30 ثانیه به ازای انجام هر حرکت(سیستم فیشر) و تابع مقررات بازیهای سریع فیده می باشد.

4-     ثبت بازیها برای بانوان اجباری نیست.

شرایط اختصاصی مسابقات اقایان :

1-     مسابقات اقایان در 9 دور به روش سوئیسی برگزار می شود.

2-     مسابقات اقایان هر روز یک بازی از ساعت 21:30 شب انجام می گردد.

3-     زمان بازی برای هر بازیکن در گروه اقایان 45 دقیقه + 30 ثانیه به ازای انجام هر حرکت(سیستم فیشر) و تابع مقررات بازیهای متعارف فیده می باشد.

4-     ثبت بازیها تا اخرین حرکت در گروه اقایان اجباری است.

5- داوران مسابقات اقایان عبارتند از اقایان :

مهدی دولت خواه – جلیل باقری -  رامین کمال

شرایط عمومی مسابقات بانوان و اقایان :

1-     ارائه اصل و تصویر شناسنامه بازیکنان زیر 10 – 12 و بالای 50 سال قبل از شروع دور اول الزامی است.

2-      جوائز مسابقات :

نفر اول : 3000000 ریال  - نفر دوم : 2500000 ریال – نفر سوم : 2000000 ریال- نفر اول بالای 50 سال : 1000000 ریال

نفرات اول رده های سنی زیر 10 و 12 سال هر کدام  = 500000  ریال (در صورتیکه جزء نفرات اول تا سوم باشد جایزه به نفر بعد از وی تعلق خواهد گرفت):

10% كل جوائز بعنوان ماليات كسر خواهد شد. ضمنا در صورت تساوي امتيازات جوائز تقسيم نخواهد شد.

در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان کمتر از 50 نفر باشد جوائز بشرح زیر تعدیل خواهد شد:

نفر اول 25% کل ورودیه – نفر دوم 20% کل ورودیه – نفر سوم : 15% کل ورودیه – نفرات اول زیر 10 و 12سال و نفر اول بالای 50 سال  هر کدام 5% کل ورودیه

3-      در صورت تساوی امتیازات برای تعیین نفرات برتر از پوئن شکنی بشرح زیر استفاده خواهد شد:

الف) بوخهولز قطع شده 1   ب) بوخوهولز قطع شده 2    ج) بوخهولز متوسط 1    د) بوخهولز متوسط 2  ه) مجموع بوخهولز

4-      رعایت شئونات اسلامی – ورزشی و اخلاقی و پوشش مناسب در طول مسابقات الزامی است.

5-     هر بازیکنی قصد ترک جدول مسابقات را داشته باشد قبل از قرعه کشی دور بعد موظف به اعلام انصراف از ادامه مسابقات به داوران مسابقات می باشد. در غیر اینصورت با بازیکنان متخلف برخورد جدی  (محرومیت از یک یا چند مسابقه اتی در استان و عدم صدور معرفی نامه برای شرکت در مسابقات رسمی کشوری و اعلام اسامی انان در سایت ) خواهد شد.

6-     ورود تماشاگر به سالن مسابقات اعم از بازیکنانی که بازی انها به پایان رسیده – مربیان و والدین رده های سنی بدون اجازه داور به سالن مسابقات اکیدا ممنوع می باشد.

7-     بازیکنان در طول انجام بازیها به هیچ عنوان حق صحبت کردن با افراد متفرقه (بجز داوران) را نخواهند داشت.

8-     خروج از محوطه و سالن مسابقات بدون هماهنگی با داور ممنوع می باشد.

9-     کلیه موبایلها در داخل سالن و محوطه مسابقات بایستی خاموش بوده و استفاده از هر گونه وسایل الکترونیکی ارتباطی در طول انجام بازیها ممنوع است. نحوه برخورد با بازیکنان خاطی مطابق مقررات و چگونگی تخلف بر عهده سرداور خواهد بود.

10-کلیه بازیکنان پس از اتمام بازی موظف به اعلام نتیجه بازی به داوران و خروج از سالن مسابقات       می باشند.

11-تهیه هر گونه عکس یا فیلم توسط همراهان فقط در 5 دقیقه شروع بازیها امکان پذیر است.

12-ادعای تساوی طبق ماده 10 در زمان زیر 2 دقیقه در این مسابقات حکم فرما نمی باشد.

13-هر گونه اعتراض به رای داوران در طول مسابقات بلافاصله پس از اتمام بازی و قبل از شروع دور بعد باید بصورت کتبی و به همراه مبلغ 150000 ریال به سرداور مسابقه تسلیم شده تا تحویل کمیته فنی مسابقات گردد. در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

14-کمیته فنی مسابقات در هر دو گروه اقایان و بانوان عبارتند از : سرکار خانم احمدی و اقایان حشین گلشنی و عباسعلی وحید دستجردی.

15-کلیه موارد اعلام نشده طبق مقررات در طول مسابقات اعلام خواهد شد.

16- زمان تاخیر برای هر بازیکن 30 دقیقه از زمان مبداءخواهد بود.

 

کمیته برگزاری مسابقات هیات شطرنج استان اصفهان

 

 

هیات شطرنج استان اصفهان  در نظر دارد مسابقات اوپن ماه مبارک رمضان  را با شرایط زیر برگزار نماید:

 1. مسابقات آقایان تحت عنوان گرامیداشت پیشکسوت شطرنج آقای بهمن دهقان ، از شنبه 14 تیرماه همه شب راس ساعت21:30 (هر شب یک بازی ) در محل خانه شطرنج واقع در اتوبان چمران خیابان محمد طاهر  برگزار خواهد شد.
 2. مسابقات بانوان تحت عنوان گرامیداشت پیشکسوت شطرنج استان سرکار خانم طلاکش ، از شنبه 14 تیرماه از ساعت  9:30 صبح  در محل خانه شطرنج برگزار می گردد.
 3. زمان بازی برای افایان  45 دقیقه + 30 ثانیه زمان اضافی به ازای انجام هر حرکت(سیستم فیشر) برای هر بازیکن و برای بانوان 30 دقیقه+ 30 ثانیه زمان اضافه به ازای اانجام هر حرکت  برای هر بازیکن در نظر گرفته شده است. بازیهای اقایان تابع قوانین متعارف فیده و بانوان تابع قوانین سریع فیده خواهد بود. مسابقات اقایان هر روز یک بازی و مسابقات بانوان هر روز 2 بازی انجام می شود.
 4. اخرین مهلت ثبت نام  مورخه 12 تیرماه 93   خواهد بود. ارائه کارت بیمه ورزشی 93 و اصل فیش بانکی در هنگام ثبت نام الزامی می باشد. برای بازیکنان زیر 10 و 12 سال (متولدین 11 دیماه 82 به بعد برای زیر 10 سال و متولدین 11 دیماه 80 تا 10 دیماه 82 برای زیر 12 سال ) ارائه اصل و تصویر شناسنامه در هنگام ثبت نام لازم است.ضمنا متولدین قبل از 10 دیماه 43 نیز می توانند در رده سنی بالای 50 سال شرکت نمایند.
 5.  شرکت برای عموم ازاد است . تعداد دور بازیها و روش برگزاری بسته به تعداد شرکت کنندگان تعیین خواهد شد.
 6. ورودیه مسابقات برای هر نفر مبلغ 200000 ریال می باشد که باید قبل از شروع مسابقات بحساب هیات  واریز و فیش مربوطه در هنگام ثبت نام بهمراه کارت بیمه ورزشی ارائه گردد.
 7. جوائز مسابقات :

نفر اول : 3000000 ریال  - نفر دوم : 2500000 ریال – نفر سوم : 2000000 ریال- نفر اول بالای 50 سال : 1000000 ریال

نفرات اول رده های سنی زیر 10 و 12 سال هر کدام  = 500000  ریال (در صورتیکه جزء نفرات اول تا سوم باشد جایزه به نفر بعد از وی تعلق خواهد گرفت):

10% کل جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد. ضمنا در صورت تساوی امتیازات جوائز تقسیم نخواهد شد.

در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان کمتر از 50 نفر باشد جوائز بشرح زیر تعدیل خواهد شد:

نفر اول 25% کل ورودیه – نفر دوم 20% کل ورودیه – نفر سوم : 15% کل ورودیه – نفرات اول زیر 10 و 12سال و نفر اول بالای 50 سال  هر کدام 5% کل ورودیه

8.در صورت تساوی امتیازات برای تعیین نفرات برتر از پوئن شکنی بشرح زیر استفاده خواهد شد:

الف) بوخهولز قطع شده 1   ب) بوخوهولز قطع شده 2    ج) بوخهولز متوسط 1    د) بوخهولز متوسط 2  ه) مجموع بوخهولز

10.رعایت شئونات اسلامی – ورزشی و اخلاقی و پوشش مناسب در طول مسابقات الزامی است.

11.کلیه موارد اعلام نشده حسب مقررات در طول مسابقات اعلام خواهد شد.

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021