مسابقات شطرنج قهرمانی استان دختران و پسران ( زیر 6 و8 سال)

مسابقات

زمان: از تاریخ 9 مهر ماه 1394 (پنجشنبه ) از ساعت 15:00

مکان: خانه شطرنج اصفهان

 

قهرمانان استان در رده های 6 تا 8 سال دختران و پسران :


رده سنی زیر 6 سال پسران : 1- امیر حسین علی اکبر سیچانی 2- پرهام کاکوئی 3- پارسا زاهدی


رده سنی زیر 8 سال پسران : 1- دانیال چاووشی 2- حامد صادقی 3- بردیا صفار


رده سنی زیر 6 سال دختران : 1- آوا بهزادی 2- آتنا رضائی طالخونچه 3- مائده یوسفیان


رده سنی زیر 8 سال دختران : 1- هستی خسروی 2- فاطمه مشهدی 3- هانیه زهرا شفیعی

برای مشاهده رده بندی نهائی کلیه بازیکنان به سایتهای زیر مراجعه فرمائید :

سایت مسابقات رده سنی زیر 6 سال دختران

سایت مسابقات رده سنی زیر 8 سال دختران

سایت مسابقات رده سنی زیر 6 سال پسران

سایت مسابقات رده سنی زیر 8 سال پسران

 

برنامه مسابقات بر اساس 7 دور :

دور اول : پنجشنبه9 مهرماه 94 ساعت 15  

دور دوم : پنجشنبه9 مهرماه 94 ساعت 17 

دور سوم : پنجشنبه9 مهرماه 94 ساعت 19  

دور چهارم : جمعه 10 مهرماه 94 ساعت 9 صبح  

دور پنجم : جمعه 10 مهرماه 94 ساعت 11 صبح 

دور ششم : جمعه 10 مهرماه 94 ساعت 16 

دور هفتم : جمعه 10 مهرماه 94 ساعت 18 

 

آئین نامه اجرائی مسابقات شطرنج قهرمانی استان دختران و پسران  ( زیر 6 و8 سال)

1)    مسابقات از روز پنجشنبه مورخه  9 مهر ماه 1394  از ساعت 15:00  در محل خانه شطرنج به آدرس اتوبان چمران – خیابان محمدطاهر آغاز خواهد شد.

2)    قوانین فیده حاکم بر مسابقات است.

3)    زمان مسابقات برای هر بازیکن 45 دقیقه برای کل بازی + 30ثانیه زمان اضافی به ازای هر حرکت می باشد.

4)    به نفرات اول تا سوم هر گروه حکم قهرمانی استان اهداء می گردد. نفر اول مسابقات در هر رده (در صورت برگزاری قهرمانی کشور در رده سنی مربوطه) بعنوان سهمیه استان معرفی خواهد شد.

5)    در صورت تساوی امتیازات برای تعیین نفرات بعدی  از پوئن شکنی بشرح زیر استفاده خواهد شد :

در جداول سوئیسی :

الف) رویارویی مستقیم    ب) تعداد برد بیشتر  ج) بوخهولز  د) سونه بورن برگر    ه)تعداد بازی های سیاه

در صورت تساوی پوئن شکنی های مذکور بازی سریع 15 دقیقه ای تعیین کننده نفر برتر خواهد بود.

در جداول دوره ای:

الف) نتیجه رویاروئی مستقیم ب) تعداد بردها ج) سونه بورن برگر    د) بازی سریع 15 دقیقه ای

6)    زمان تاخیر  برای هر بازیکن 30 دقیقه درنظر گرفته شده که از زمان شروع بازیها مورد محاسبه خواهد بود و در هر دور برای کسانی که حاضر نباشند باخت فنی منظور و از جدول مسابقات حذف خواهند گردید.

7)    برنامه مسابقات بر اساس 7 دور:

دور  

روز و تاریخ

ساعت

دور اول

پنجشنبه9 مهرماه 94

 15  

دور دوم

پنجشنبه9 مهرماه 94

 17

دور سوم

پنجشنبه9 مهرماه 94

 19

دور چهارم

جمعه 10 مهرماه 94

 9 صبح

دور پنجم

جمعه 10 مهرماه 94

11 صبح

دور ششم

جمعه 10 مهرماه 94

16

دور هفتم

جمعه 10 مهرماه 94

18

 

8)    هیات ژوری  مسابقات عبارتند از اقایان : حسین گلشنی – عباسعلی وحید – سعید پورشاهماری

سرداوری مسابقات بر عهده داور بین المللی اقای حمیدرضا پورشاهماری  می باشد .

 داوران عبارتند از خانمها : کریمی – رمضانپور – اسلمی

9)    معرفی نامه مسابقات قهرمانی کشور سال 94 فقط برای آن دسته از بازیکنانی صادر خواهد شد که در مسابقات قهرمانی استان شرکت نموده باشند.

10)                      هر گونه اعتراض به رای داوران باید بصورت کتبی و بلافاصله قبل از قرعه کشی دور بعدی به همراه مبلغ 300000ریال به سرداور مسابقات تحویل گردد. در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

11)                      همراه داشتن تلفن همراه در سالن مسابقات اکیدا ممنوع می باشد.

12)                      ورود کلیه همراهان – مربیان و سرپرستان به داخل سالن مسابقه ممنوع می باشد.

13)                       هر گونه تهیه فیلم و یا عکس تنها در 5 دقیقه شروع مسابقات  باهماهنگی سرداور مسابقات امکان پذیر  می باشد

14)                        هر گونه موارد پیش بینی نشده در طول مسابقات و مطابق مقررات توسط سرداور اعلام خواهد شد.

 رده های سنی و تاریخ تولد : 

رده سنی زیر 8 سال : متولدین 88.10.10 تا 86.10.11

رده سنی زیر 6 سال : متولدین  88.10.11   به بعد

 

 

هیات شطرنج استان اصفهان – کمیته برگزاری مسابقات

 

 

 

 

مسابقات شطرنج قهرمانی استان دختران و پسران  ( زیر 6 و8 سال)

1) مسابقات از تاریخ : از تاریخ 9 مهر ماه 1394 (پنجشنبه ) از ساعت 15:00  در محل خانه شطرنج به آدرس اتوبان چمران – خیابان محمدطاهر آغاز خواهد شد.

2) زمان مسابقات برای هر بازیکن 45 دقیقه + 30ثانیه زمان اضافی به ازای هر حرکت ( سیستم فیشر) در نظر گرفته شده و مسابقات تابع قوانین مسابقات متعارف فیده خواهد بود.

3) ورودیه مسابقات مبلغ: 150000 ریال در نظر گرفته شده که بایستی به حساب شماره :  17265620.70 بانک ملت بنام هیات شطرنج استان اصفهان واریز گردد.ثبت نام فقط از طریق فرم ثبت نام مندرج در سایت انجام خواهد شد  و از تماس تلفنی جهت ثبت نام اکیدا خودداری فرمائید.

4) به نفرات اول تا سوم هر گروه حکم قهرمانی استان اهداء می گردد. نفر اول مسابقات در هر رده (در صورت برگزاری قهرمانی کشور در رده سنی مربوطه) بعنوان سهمیه استان معرفی خواهد شد.

5) برنامه زمان بندی - تعداد دور و روش برگزاری مسابقات پس از پایان ثبت نام و مشخص شدن تعداد ثبت نام شدگان و قبل از شروع دور اول اعلام خواهدشد.

6) زمان تاخیر  برای هر بازیکن 30 دقیقه درنظر گرفته شده که از زمان شروع بازیها مورد محاسبه خواهد بود و در هر دور برای کسانی که حاضر نباشند باخت فنی منظور و از جدول مسابقات حذف خواهند گردید.

7) در صورت تساوی امتیازات برای تعیین نفرات بعدی  از پوئن شکنی بشرح زیر استفاده خواهد شد :

الف ) در جداول سوئیسی :

1- رویارویی مستقیم    2- تعداد برد بیشتر   3 - بوخهولز  4- سونه بورن برگر 5-تعداد بازی های سیاه

در صورت تساوی پوئن شکنی های مذکور بازی سریع 15 دقیقه ای تعیین کننده نفر برتر خواهد بود.

ب) در جداول دوره ای:

1- نتیجه رویاروئی مستقیم 2- تعداد بردها 3- سونه بورن برگر    4-  بازی سریع 15 دقیقه ای

8) کمیته فنی مسابقات عبارتند از اقایان : حسین گلشنی – حمید رضا پور شاهماری- عباسعلی وحید

9) آخرین مهلت ثبت نام  7 مهرماه 94 خواهد بود وپس از آن هچگونه ثبت نامی انجام نمی گیرد.

10) معرفی نامه مسابقات قهرمانی کشور سال 94 فقط برای آن دسته از بازیکنانی صادر خواهد شد که در مسابقات قهرمانی استان شرکت نموده باشند.

11) ارائه اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه  و اصل فیش بانکی قبل از شروع دور اول الزامی است.

12)  هر گونه اعتراض به رای داوران باید بصورت کتبی و بلافاصله قبل از قرعه کشی دور بعدی به همراه مبلغ 300000ریال به سرداور مسابقات تحویل گردد. در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

13) همراه داشتن تلفن همراه در سالن مسابقات اکیدا ممنوع می باشد.

14)  ورود کلیه همراهان – مربیان و سرپرستان به داخل سالن مسابقه ممنوع می باشد.

15) هر گونه تهیه فیلم و یا عکس تنها در 5 دقیقه شروع مسابقات  باهماهنگی سرداور مسابقات امکان پذیر  می باشد.   

16) عضویت سیستم جامع فدراسیون و بیمه پزشکی ورزشی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.

17) بمنظور تعیین سهمیه استان در مسابقات قهرمانی کشور کلیه شرکت کنندگان فقط حق شرکت در رده سنی خود را داشته وحق شرکت در مسابقات رده بالاتر را ندارند.

18 ) مسابقات در محل خانه شطرنج اصفهان واقع در اصفهان - اتوبان چمران - خ محمدطاهر برگزار می شود.

19) هر گونه موارد پیش بینی نشده در طول مسابقات و مطابق مقررات توسط سرداور اعلام خواهد شد.

 بازیکنان خارج از استان اصفهان حق شرکت در این مسابقات را نخواهند داشت. 

رده های سنی و تاریخ تولد : 

رده سنی زیر 8 سال : متولدین 88.10.10 تا 86.10.11

رده سنی زیر 6 سال : متولدین  88.10.11   به بعد

هیات شطرنج استان اصفهان – کمیته برگزاری مسابقات

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021