ششمین دوره مسابقات ریتد باشگاهها و دستجات ازاد استان اصفهان

مسابقات

زمان: از 29 ابانماه 94

مکان: خانه شطرنج اصفهان

سایت رسمی مسابقات

'گزارش تصویری مسابقات

اسپادانا قهرمان ششمین دوره مسابقات باشگاهها و دستجات ازاد استان اصفهان شد.


تیمهای :

امیر کبیر 

هیات شطرنج اصفهان 

پیشکسوتان اصفهان

و تامین اجتماعی

نیز بترتیب مکانهای دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند. 

قهرمانان میزهای ششگانه :

میز 1 : اقای بهزاد کلانتری از پالایشگاه اصفهان با 100% امتیازات

میز 2: آقای داود داودی از فولاد مبارکه سپاهان با 88/7%  امتیازات

میز 3: آقای عارف وصلی از امیر کبیر با 83/3% امتیازات

میز 4 : اقای ناصرمظاهری از هیات تیران با 100% امتیازات

میز 5 : اقای یونس همتی از کیش و مات شهرضا با 100% امتیازات

میز 6 : اقای بهمن مرادی علمدارلو از هیات شطرنج شهرضا با 83/3 امتیازات