اولین دوره مسابقات ریتد باشگاهها و دستجات ازاد استان اصفهان (بانوان) با قهرمانی باشگاه اندیشه اصفهان به اتمام رسید.

مسابقات

زمان: از تاریخ 9 بهمن 94

مکان: خانه شطرنج اصفهان

سایت مسابقات

اولین دوره مسابقات ریتد باشگاهها و دستجات ازاد استان اصفهان (بانوان) با قهرمانی باشگاه اندیشه اصفهان به اتمام رسید.

تیمهای باشگاه امیر کبیر

و باشگاه اکادمی شطرنج

نیز مکانهای دوم و سوم را از ان خود نمودند. 

قهرمانان میزهای چهارگانه :

میز 1- کیانا عرب از باشگاه اندیشه با 100% امتیازات

میز 2 : طناز ازلی از باشگاه اندیشه با 86% امتیازات

میز 3 : نیلوفر رمضانپور از باشگاه آکادمی شطرنج با 79% امتیازات

میز 4 : نوشین دری از کیش و مات شهرضا با 64% امتیازات

گزارش تصویری مسابقات :