دومین دوره مسابقات شطرنج اوپن تیمی زیر 16 سال

مسابقات

زمان: 15و16 دیماه 91(جمعه و شنبه)

مکان: خانه شطرنج

سایت مسابقات

 

انجمن شطرنج الف با کسب 15 امتیاز قهرمان مسابقات تیمی زیر 16 سال استان شد. تیمهای انجمن شطرنج ب با کسب 15 امتیاز و پوئن شکنی 11 و خانه شطرنج با کسب 13 امتیاز بترتیب در مکانهای دوم و سوم جای گرفتند. همچنین تیمهای باشگاه اندیشه - انقلاب اسلامی - باشگاه اکادمی شطرنج الف - نجف اباد الف - نجف اباد ب - باشگاه اکادمی شطرنج ب و ناحیه 5 بترتیب در مکانهای چهارم تا دهم جای گرفتند.

قهرمانان میزهای 5 گانه :

میز 1 : اشکان ازلی از انجمن الف با 100% امتیازات

میز 2 : رامیلا واگوهیان از انمن ب با 80% امتیازات (لازم به توضیح است که کیارش نجفی نیز 80% امیتزات را به خود اختصاص داد لیکن در پوئن شکنی رویاروئی مستقیم در مکان دوم قار گرفت)

میز 3 : طناز ازلی از انجمن ب با 90% امیتزات

میز 4 : محمد ایزدی از خانه شطرنج با 80% امتیازات

میز 5 : علیرضا علی اکبر از انجمن الف با 7/66% امیتازات

آئین نامه اجرائی مسابقات شطرنج اوپن تيمي زير 16 سال  استان اصفهان ـ  1390

                                                                                                                                                   

1.      مسابقات در روز جمعه مورخه 15 ديماه 91 برگزار خواهد شد. ساعت شروع اولين دور راس ساعت 9:30 صبح خواهد بود.

2.      مسابقات در 5 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

3.      زمان بازی برای هر بازیکن 30 دقیقه  می باشد.بازیها تابع قوانین سریع فیده می باشد. ثبت بازی ها اجباري نيست .

4.      زمان تأخیر برای هر بازیکن یا تیم 15 دقیقه خواهد بود و در صورت عدم حضور بازیکنان یا تیم ها رأس ساعت مقرر بازيكن يا تيم مربوطه  بازنده خواهد شد.

5.      در صورتی که بیش از دو بازیکن یک تیم غایب باشند برای کل تیم باخت 4 بر صفر منظور خواهد شد و تنها بازیکن تیم غایب می تواند برای قهرمانی میز بازی خود را انجام دهد.

6.      مسابقات بر روی 4 میز انجام خواهد شد و تیم ها می توانند از 1 بازیکن ذخیره نیز استفاده کنند. ضمناً سرپرست یا کاپیتن تیم ها می تواند از بین بازیکنان نیز انتخاب شود.

7.      قرعه کشی مسابقات نیز توسط کامپیوتر انجام خواهد شد.

8.      به تیم های اول تا سوم  جوائز نقدی – حكم و كاپ  و به نفرات برتر میزهای پنجگانه نیز حکم  اهداء می گردد. ضمناً در صورت تساوی امتیازات جوائز نقدی تقسیم نخواهد شد.

9.      پوئن شکنی مسابقات برای تیم ها در صورت تساوی امتیازات برای رده بندی نهائی عبارت است از:

الف)Match Point  امتیازات تیمی(سه امتیاز برای هر برد، یک امتیاز برای هر تساوی و صفر امتیاز برای هر باخت)

ب) سونه بورن برگر(امتیاز به دست آمده از تیم مقابل ضربدر جمع امتیازات تیم مقابل)

ج) نتیجه دیدار دو تیم  

د) بلیتس 5 دقیقه ای

10.  پوئن شکنی مسابقات برای قهرمانی میزها(در صورت تساوی درصد امتیازات کسب شده) به ترتیب اولویت عبارت است از:

 1) تعداد بردها 2) تعداد بازی 3) نتيجه ديدار دو بازيكن  5) مسابقه بلیتس 5 دقیقه ای(حد نصاب لازم برای قهرمانی میزهای 1 تا 4 انجام حداقل 3 بازی و برای میز 5  نیز انجام حداقل 2 بازی خواهد بود.)

11.  ارنج هر دور حداکثر تا 15 دقيقه قبل از  شروع مسابقات باید با امضای کاپیتن یا سرپرست تیم تحویل سرداور داده شود. در غیر این صورت ارنج اصلی(4 میز اول ارنج اصلی) محاسبه می گردد.

مسئولیت اعلام ارنج به صورت تلفنی بر عهده سرپرست تیم مي باشد.

12.  در صورت غیبت غیر موجه بازیکنان یا تیمها در طول مسابقات تنبیهات انضباطی در نظر گرفته خواهد شد.

13.  رعایت شئونات اخلاقی ـ اسلامی و ورزشی در طول مسابقات الزامی خواهد بود.رعایت پوشش اسلامی کامل برای دختران الزامی است.

14.  در صورت هر گونه اعتراض به رأی داور، سرپرست یا کاپیتن تیم ها بلافاصله پس از اتمام بازی و در همان دور موظفند اعتراض کتبی خود را به همراه مبلغ 000/200 ریال به سرداور مسابقات تحویل تا هیأت ژوری تشکیل و تصمیم گیری نماید. در غیر این صورت اعتراض وارد خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارده صحیح تشخیص داده شود مبلغ مذکور عودت داده خواهد شد.

15.  سرداور مسابقات آقای  هدایت سالاری می باشد.

16.  کلیۀ بازیکنان پس از اتمام بازی موظف به اعلام نتیجه بازی و ارائه برگ ثبت امضاء شده خود جهت ثبت نتیجه به داوران می باشند.

17.  کلیه بازیکنان پس از اتمام بازی تماشاچی محسوب می گردند و حسب دستور داوران بایستی سالن مسابقات را ترک نمایند. فقط کاپیتن و در غیاب وی سرپرست تیم ها می توانند به صورت مقطعی و با اجازه داوران از بازی ها دیدن نمایند.

18.  هر گونه صحبت و مداخله برای بازیکنان در زمانی که بازی آنها ادامه دارد، ممنوع خواهد بود.

19.    اعضای هیأت ژوری مسابقات در هر گروه  سرپرست 3 تیمي خواهند بود  که در رده های اول تا سوم مسابقات(در هر دور) قرار گرفته باشند. در صورت عدم دسترسی به سرپرست یا کاپیتن تیمی از اعضای هیأت ژوری و در جهت تسریع در تصمیم گیری از تیم های بعدی استفاده خواهد شد.

20.  در صورتی که هر یک از تیم های مذکور به نحوی در رسیدگی به اعتراضات رسیده ذینفع باشند از شرکت در جلسه مربوطه منع خواهند شد و  از تیم های بعدی بجای آنان استفاده خواهد شد.  

21.  جوائز نقدی مسابقات به شرح زیر است:

تیم اول: معادل 30% كل وروديه * تیم دوم: معادل 20% كل وروديه * تیم سوم: معادل 15% كل وروديه

(از مبالغ جوائز به ميزان 10% بعنوان ماليات كسر خواهد شد.)

22.  هر گونه موارد پیش بینی نشده حسب مورد و توسط سرداور مسابقات اعلام خواهد شد .

 

 

هیأت شطرنج استان اصفهان

 

 

هیات شطرنج استان اصفهان در نظر دارد دومین دوره مسابقات شطرنج اوپن تیمی زیر 16 سال را با شرایط زیر برگزار نماید :

1-     هر تیم متشکل از 5 بازیکن (4 بازیکن اصلی و یک نفر ذخیره ) خواهد بود و مسابقات بر روی 4 میز برگزار می شود. ضمن انکه هر تیم ملزم به استفاده از حداقل یک بازیکن زیر زیر 8 سال  در تیم خود می باشد.

2-     تاریخ برگزاری مسابقات روزهای  جمعه و شنبه 15 و 16 دیماه 1391 می باشد.مسابقات از ساعت 9:30 صبح  روز جمعه اغاز خواهد شد. آخرین مهلت ثبت نام و اعلام امادگی تیمها مورخه 12 دیماه خواهد بود.

3-     مسابقات تابع قوانین مسابقات سریع فیده بوده و زمان هر بازیکن برای اتمام بازی 30 دقیقه در نظر گرفته شده است.

4-     ارائه کارت بیمه ورزشی و کد عضویت سیستم جامع فدراسیون بازیکنان در هنگام ثبت نام الزامی است .

5-     ورودیه مسابقات مبلغ 500000 ریال برای هر تیم می باشد که باید بحساب 70. 17265620 بانک ملت بنام هیات شطرنج استان اصفهان واریز و فیش مربوطه در هنگام ثبت نام ارائه گردد.

6-     شرکت باشگاهها و دستجات ازاد در این مسابقات مجاز می باشد.

7-     جوائز مسابقات بشرح زیر تعیین می گردد :

الف) حکم و کاپ به تیمهای اول تا سوم

ب) حکم به قهرمانان میزهای 5 گانه

ج) جوائز نقدی به تیمهای اول تا سوم  

8-ائین نامه اجرائی مسابقات قبل از شروع دور اول اعلام خواهد شد.

مشاهده گزارش اولین دوره در سال 1390

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا-سال 2022-قرقیزستان

  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی درگروه B- سال 2022 هند

  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا سال 2022 - کشور قرقیزستان

  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی در گروه B سال 2022 - کشور هند

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه

  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده سنی زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - کشور سریلانکا

  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران

  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال 2019 - کشور هند

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت

  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - کشور اردن 

  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران

  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 16 سال 1397 - قزوین

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1397 - زنجان

  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده سنی زیر 16 سال 2018 - کشور هند

  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت

  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1396 - گرگان

  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 16 سال 1396 - ساری

  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396 - شیراز

  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران

  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 14 سال1395 - سمنان

  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1395 - یزد

  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 14 سال 1394 - قزوین

  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رد

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021