مسابقات شطرنج سریع جام رمضان (آقایان) – المپیاد ورزشی محلات

مسابقات

زمان: از تاریخ 27 خرداد 95

مکان: خانه شطرنج اصفهان

سایت مسابقات رده سنی ازاد

سایت مسابقات رده سنی زیر 10 سال

یمهای شاهین با 16.5 امتیاز - اکادمی شطرنج با 15.5 امتیاز و هشت بهشت با 15 امتیاز در رده سنی ازاد و تیمهای ارغوان با 13.5 امتیاز - چترنگ با 11 امتیاز و پوئن شکنی 27.5و اکادمی شطرنج با 11 امتیاز و پوئن شکنی 27.25 در رده سنی زیر 10 سال موفق به کسب مقامهای اول تا سوم مسابقات شطرنج سریع اقایان - جام مولای عرشیان (رمضان) – المپیاد ورزشی محلات شدند.

قهرمانان میزهای 4 گانه رده سنی ازاد :

میز 1 : اقای علیرضا کریمیان با 100% امتیازات از تیم سه دژ

میز 2: اقای حمیدرضا امینی از اکادمی شطرنج با 83.3 % امتیازات

میز 3 : اقای محمد سلطانیان از اکادمی شطرنج با 87.5 % امتیازات

میز 4 : اقای محسن ورزنده از تیم نوین با 100% امتیازات

قهرمانان میزهای 4 گانه رده سنی زیر 10 سال :

میز 1 : اقای ارین اعتمادی از ارغوان با 100% امتیازات

میز 2 : اقای محمدرضا باقری از اکادمی شطرنج با 100% امتیازات

میز 3 : اقای علی قاسمی از نونهالان اصفهان با 100% امتیازات

میز 4 : اقای مبین افضل از اکادمی شطرنج با 50% امتیازات

در پایان از تیم داوران این مسابقات شامل اقایان : رامین کمال (سرداور) - امیر حسین سلیمی و خانم مژگان کریمی (جانشین سرداور) سپاسگزاری می نماید.

تصاویر مسابقات....

 

در ابتدای باید از کادر داوری مسابقات المپیاد محلات ، داور فیده آقای رامین کمال (سرداور مسابقات) ، داور درجه یک فدراسیون خانم مژگان کریمی و آقای امیرحسین سلیمی تشکر کرد...

 

آئین نامه اجرائی مسابقات شطرنج سریع جام مولای عرشیان (آقایان) – المپیاد ورزشی محلات

رده سنی آزاد و رده سنی زیر 10 سال

هیات شطرنج استان اصفهان و سازمان ورزشیشهرداری اصفهان در نظر دارند مسابقات شطرنج سریع جام مولای عرشیانآقایان (المپیاد ورزشی محلات) را با شرایط زیر از تاریخ 27  لغایت 30 خرداد 1395 در محل هیات شطرنح استان اصفهان برگزار نماید :

1-      مسابقات تیمی رده سنی آزاد به روش سوئیسی در 7 و رده سنی زیر 10 سال به صورت دوره ای برگزار خواهد شد.

2-      قرعه کشی مسابقات توسط نرم افزار سوئیس منیجر انجام می شود.

3-      مسابقات ریتد نخواهد بود.

4-       زمان بازی برای هر بازیکن 25 دقیقه + 5  ثانیه زمان اضافه برای انجام هر حرکت تعیین شده است. زمان تاخیر برای هر بازیکن 25 دقیقه از زمان شروع مسابقات خواهد بود. هرگونه غیبت تیمی بدون اطلاع داور باعث حذف آن تیم از ادامه رقابت ها خواهد شد.

5-      کلیه قوانین بازیهای سریع فیده حاکم بر انجام مسابقات می باشد.

6-       هر تیم موظف است ارنج اصلی - نام و شماره تماس کاپیتن تیم را به هیات شطرنج استان اصفهان تحویل نماید.

7-      برای انجام یک بازی حضور حداقل 2 بازیکن در هر دور الزامی است. در غیر اینصورت تیم مذکور 3 بر صفر بازنده خواهد بود.

8-  ارنج تیمها در هر دور بایستی بصورت کتبی و حداقل 15 دقیقه  قبل از شروع بازی به داور مسابقه تسلیم شود. در غیر اینصورت ارنج اصلی محسوب می گردد.

9-  رده بندی تیمها در جدول آزاد بر اساس جمع امتیازات  کسب شده (game point)  انجام می گیرد . چنانچه دو یا چند تیم در امتیاز برابر بودند از پوئن شکنی به روش زیر استفاده خواهد شد:                                                                                       

الف: رویارویی مستقیم ( درصورتیکه دارندگان امتیاز برابر با هم بازی کرده باشند).

ب: تعداد برد بیشتر

ج: تعداد بازی بیشتر با مهره سیاه

د: سونه بورن برگر

ه: بازی بلیتس 3 دقیقه + 2ثانیه زمان اضافی

رده بندی تیم ها در گروه سنی زیر 10 سال بر اساس جمع امتیازات حاصله خواهد بود و در صورت تساوی امتیازات از پوئن شکنی بشرح زیر استفاده خواهد گردید :

الف) برگر       ب) مچ پوینت (برای برد 3 امتیاز، برای مساوی 1 امتیاز و باخت 0 امتیاز)

ج) امتیاز (برای برد 3 امتیاز، برای مساوی و باخت  0 امتیاز )   د) بلیتس 3 دقیقه ای + 2 ثانیه زمان اضافی به ازای انجام هر حرکت

10- برای احتساب قهرمانی میزهای پنج گانه انجام حداقل 4 بازی  برای میزهای 1 تا 3 و 3 بازی  برای میز 4 الزامی خواهد بود. (بازی انجام نشده محاسبه می گردد.)

11- قهرمانی میزها بر اساس درصد امتیازات محاسبه خواهد شد و در صورت تساوی درصد امتیازات بترتیب اولویت از پوئن شکنی به روشهای زیر استفاده خواهد شد:

الف)  تعداد برد بیشتر)بازیهای انجام نشده محسوب خواهد شد)  ب) برگر  ج) رده بندی تیمی  د) بوخهولز

ه) بلیتس 3 دقیقه ای + 2 ثانیه زمان اضافی به ازای انجام هر حرکت

12-  هر گونه اعتراض به رای داور باید حداکثر تا 10 دقیقه پس از اتمام همان بازی بصورت کتبی و به همراه مبلغ یک میلیون ریال به سرداور تحویل شود . در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

13- اعضای اصلی هیات ژوری مسابقات عبارتند از اقایان : 1- علی نیک نداف 2- پدرام ناظمی 3- مصطفی صمدی

اعضای علی البدل هیات ژوری عبارتند از اقایان :1- محمد سلطانیان 2- ایمان بختیاری

14-  جوائز :

جوایز تیم های برتر در تاریخی که متعاقبا اعلام خواهد شد ، طی مراسمی توسط شهرداری اصفهان اهدا خواهد شد.

15- جدول زمان بندی مسابقات جدول آزاد(بر اساس 7 دور) :

دوراول پنج شنبه  27 خرداد 95                         ساعت 21

دور دوم پنجشنبه 27 خرداد 95                           15 دقیقه بعد از اتمام دور اول

دور سوم جمعه 28 خرداد 95                             ساعت 21

دور چهارم جمعه 28 خرداد 95                          15 دقیقه بعد از اتمام دور سوم

دور پنجم شنبه 29 خرداد 95                              ساعت 21         

دور ششم شنبه 29 خرداد 95                             15 دقیقه بعد از اتمام دور پنجم

دور هفتم یکشنبه 30 خرداد 95                          ساعت 21

15- جدول زمان بندی مسابقات جدول رده سنی زیر 10 سال (بر اساس 7 دور) :

دوراول پنج شنبه  27 خرداد 95                         ساعت 21

دور دوم پنجشنبه 27 خرداد 95                           15 دقیقه بعد از اتمام دور اول

دور سوم جمعه 28 خرداد 95                             ساعت 21

دور چهارم جمعه 28 خرداد 95                          15 دقیقه بعد از اتمام دور سوم

دور پنجم شنبه 29 خرداد 95                              ساعت 21         

دور ششم شنبه 29 خرداد 95                             15 دقیقه بعد از اتمام دور پنجم

دور هفتم یکشنبه 30 خرداد 95                          ساعت 21

کادر اجرائی مسابقات عبارتند از :

مدیر مسابقات : داور بین المللی حسین گلشنی

داوران : 1- داور فیده رامین کمال (سرداور)  2-  داور فیده هدایت سالاری  3-داور درجه 1 مژگان کریمی 4- امیرحسین سلیمی 

16- همراه داشتن هرگونه وسایل ارتباطاتی در طول مسابقات موجب باخت بازیکن خواهد شد.

17- حرکت غیرقانونی کامل موجب باخت بازیکن می گردد.

18- استعمال دخانیات در داخل سالن و محوطه جلوی ساختمان اکیدا ممنوع می باشد.

19- هرگونه موارد پیش بینی نشده توسط سرداور در طول مسابقات اعلام خواهد شد.

 

هیات شطرنج استان اصفهان

با توجه به پیگیریهای هیات شطرنج استان اصفهان و مساعدتهای بسیار عالی شهرداری اصفهان موارد زیر در ائین نامه تغییر یافت :
1- کلیه تیمهای شهرستانهای تابعه استان نیز مجاز به شرکت در مسابقات فوق می باشند.
2- اعضای تیمها نیازی به سکونت در یک محل خاص نداشته و می توانند مانند سایر مسابقات تیمی استانی نسبت به تشکیل تیم خود بدون هیچگونه محدودیتی اقدام نمایند.
3- تیمها می توانند از طریق شماره پیامک 300048457111 نسبت به ثبت نام خود در مدیریت سازمان ورزش شهرداری (اعلام نام تیم و مشخصات بازیکنان) اقدام نمایند و سپس در فرم ثبت نام مندرج در همین بخش نسبت به ثبت نام قطعی اقدام فرمایند.

 مسابقات شطرنج سریع جام رمضان (آقایان) – المپیاد ورزشی محلات

هیات شطرنج استان اصفهان و سازمان ورزش شهرداری اصفهان در نظر دارند مسابقات شطرنج جام رمضان را در قالب المپیاد ورزشی محلات از تاریخ 27 خرداد 95 با شرایط زیر برای اقایان در دو گروه جداگانه بزرگسالان و رده سنی زیر 10 سال  برگزار نمایند:

1-  - تیمها می توانند از طریق شماره پیامک 300048457111 نسبت به ثبت نام خود در مدیریت سازمان ورزش شهرداری (اعلام نام تیم و مشخصات بازیکنان) اقدام نمایند و سپس در فرم ثبت نام مندرج در همین بخش نسبت به ثبت نام قطعی اقدام فرمایند.

 این مسابقات از روزپنجشنبه مورخه 27 خرداد ماه 1395 از ساعت 21 آغاز خواهد شد.( بازیها هر شب 2 دور برگزارمی شود)

2-    قوانین فیده در مسابقات سریع حاکم بر مسابقات است.

3- مسابقات بصورت تیمی برگزار خواهد شد.

4- هر تیم متشکل از حداقل 3 و حداکثر 4 بازیکن خواهد بود و بازیها بر روی 3 میز برگزار می گردد. متولدین 11/10/1384 به بعد در گروه رده سنی زیر 10 سال و متولدین 10/10/1384 به قبل در رده سنی بزرگسالان مجاز به شرکت در این مسابقات خواهند بود.

5-
اعضای تیمها نیازی به سکونت در یک محل خاص نداشته و می توانند مانند سایر مسابقات تیمی استانی نسبت به تشکیل تیم خود بدون هیچگونه محدودیتی اقدام نمایند.کلیه تیمهای شهرستانهای تابعه استان نیز مجاز به شرکت در مسابقات فوق می باشند.

6-    زمان برای هر بازیکن عبارت است از 25 دقیقه برای تمام حرکتها و 5 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.

7-    روش برگزاری و تعداد دوربازیها بسته به تعداد تیمهای شرکت کننده قبل از شروع دور اول اعلام خواهد شد.

8- به تیمهای اول تا سوم مسابقات در هر گروه طی مراسم جداگانه جوائز ویژه ای از سوی شهرداری اصفهان اهداء می گردد. ضمن انکه به تیمهای اول تا سوم هر گروه و قهرمانان میزهای 4 گانه حکم قهرمانی اهداء می گردد.

9- مسابقات ورودیه نخواهد داشت و شرکت کلیه تیمها بصورت رایگان انجام خواهد شد.

 10-    برای تعیین تیمهای برتر در پایان بازیها جمع امتیازات بدست آمده درنظر گرفته می شود و در صورتیکه دو یا چند تیم در امتیازهای بدست آمده یکسان باشند، از امتیاز شکنی به ترتیب زیر بهره برداری خواهد شد:

الف: رویارویی مستقیم ( درصورتیکه دارندگان امتیاز برابر با هم بازی کرده باشند).

ب: تعداد برد بیشتر

ج: تعداد برد بیشتر با مهره سیاه

د: سونه بورن برگر

ه) بازی بلیتس 3 دقیقه ای + 2 ثانیه زمان اضافی

11- اخرین مهلت ثبت نام مورخه 26 خرداد 95 خواهد بود و پس از ان به هیچ عنوان ثبت نامی انجام نخواهد شد.

12- یک دور غیبت باعث حذف تیم از جدول مسابقات خواهد شد.

13- هر گونه اعتراض به رای داور بایستی بلافاصله پس از اتمام همان بازی بصورت کتبی و همراه با مبلغ 1000000 ریال تسلیم سرداور مسابقه شود. در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

14- محل برگزاری مسابقات خانه شطرنج واقع در اتوبان چمران – خ محمد طاهر می باشد.

15- همراه داشتن موبایل در سالن مسابقات موجب باخت بازیکن خواهد بود.

16- هر گونه موارد پیش بینی نشده مطابق مقررات و در طی مسابقات اعلام خواهد شد.

هیات شطرنج استان اصفهان

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا-سال 2022-قرقیزستان

  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی درگروه B- سال 2022 هند

  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا سال 2022 - کشور قرقیزستان

  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی در گروه B سال 2022 - کشور هند

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه

  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده سنی زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - کشور سریلانکا

  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران

  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال 2019 - کشور هند

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت

  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - کشور اردن 

  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران

  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 16 سال 1397 - قزوین

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1397 - زنجان

  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده سنی زیر 16 سال 2018 - کشور هند

  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت

  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1396 - گرگان

  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 16 سال 1396 - ساری

  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396 - شیراز

  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران

  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 14 سال1395 - سمنان

  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1395 - یزد

  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 14 سال 1394 - قزوین

  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رد

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021