چهارمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی شهرستانهای تابعه استان اصفهان

تقویم

زمان: از 25 مرداد 1392

مکان: شهرستان های میزبان

 

در پایان مسابقات اقایان تیمهای هنرمندان (متشکل از اقایان : علیرضا اقائی - امیرحسین بادکوبی - اشکان ازلی - سامان قریب نژاد - خشایار رجبی و مسعود جوزانی)  - ایریسا(متشکل از اقایان: محمد حسین زکی زاده - حسین شریفی فرد - حمیدرضا امینی - کیارش نجفی - ارش سرجوقیان و محمدرضا امینی)  و کهکشان تیران (متشکل از اقایان : احسان سمیعی زاده - مجید صمیمی - فرهاد یوسفان - فیروز شکری - مهدی رومی فرد و رضا حلوائی) بترتیب در مکانهای اول تا سوم قرار گرفتند.

همچنین اقایان علیرضا اقائی از هنرمندان با80% امتیازات روی میز 1 - امیرحسین بادکوبی از هنرمندان با 71.4% امتیازات روی میز 2  - حمیدرضا امینی از ایریسا با 80% امتیازات روی میز 3 - نادر جعفری از نیروگاه شهید منتظری با 66.7% امتیازات روی میز 4  - ارش سرجوقیان از ایریسا با 100% امتیازات روی میز 5  و رضا حلوائی از کهکشان تیران با 87.5% امتیازات روی میز 6  قهرمانان میزهای ششگانه شدند.

 

در پایان مسابقات بانوان تیمهای شهرداری الف نجف اباد (متشکل از خانمها: پزنیان عباسی - رامیلا واگوهیان - طناز ازلی - نگین و نیلوفر رمضانپور)   - شهرداری ب نجف اباد (متشکل از خانمها : عسل کاظم زاده - انوشا مهدیان - هما اسماعیلی - شیما کاشانی - مرضیه لاچیانی - انیس زائری) و هیات شهرضا (متشکل از خانمها فروغ ممیز - بهناز کریمی - مائده کرمانی - فاطمه پورمند - مینا طاهری - فرناز زاهدی ) بترتیب در مکانهای اول تا سوم قرار گرفتند.

همچنین خانمها پرنیان عباسی با 100% امتیازات روی میز 1 - رامیلا واگوهیان با 100% امتیازات روی میز 2  - طناز ازلی با 83.3% امتیازات روی میز 3 - فاطمه پورمند با 83.3% امتیازات روی میز 4 - درسا عجمی با 100% امتیازات روی میز 5 و انیس زائری با 75% امتیازات روی میز 6  قهرمانان میزهای ششگانه شدند.

 

سایت مسابقات بانوان

سایت مسابقات اقایان

گزارش تصویری مسابقات بانوان :

img 2079


 
img 2080


 
img 2081


  
img 2085


img 2100
img 2087


img 2084
img 2088

img 2089
  
img 2090


 
img 2091


 
img 2092


  
img 2097


 
img 2096
 
img 2101


  
img 2104


 
img 2105


 
img 2106


  
img 2113

img 2134
img 2114

img 2096
img 2115


img 2139 
img 2118


 
img 2119


 
img 2125


  
img 2128


 
img 2131


 
img 2132


  
img 2135


 
img 2136


 
img 2137


  
img 2140


 
img 2141


 
img 2143


  
img 2148


img 2108
img 2149

img 2117
img 2150


img 2126 
img 2152

img 2160
img 2154

img 2103img 2151
img 2158

img 2147


 

آئین نامه اجرائی چهارمین دوره مسابقات شطرنج لیگ شهرستانهای تابعه استان اصفهان

1.   مسابقات برای بانوان در 6 دور و برای اقایان در 7 دور به روش سوئیسی از تاریخ 8 شهریور 92 (از ساعت 9:30 صبح برای بانوان و از ساعت 15 برای اقایان ) در محل خانه شطرنج اصفهان برگزار خواهد شد. هر هفته برای اقایان  یک بازی و برای بانوان دو بازی نجام خواهد شد.

2.   زمان بازی برای اقایان 90 دقیقه  +30 ثانیه به ازای انجام هر حرکت و برای بانوان 60 دقیقه + 30 ثانیه وقت اضافی به ازای انجام هر حرکت (سیستم فیشر) در نظر گرفته شده و بازیها تابع قوانین مسابقات متعارف فیده می باشد.

3.   ارنج هر دور حداکثر تا 20 دقیقه قبل از  شروع مسابقات باید با امضای کاپیتن یا سرپرست تیم تحویل داور داده شود. در غیر اینصورت ارنج اصلی ( 4 میز اول )محاسبه می گردد.

4.  زمان تاخیر برای هر تیم یا بازیکن یکساعت خواهد بود.

5. قوانین بازیهای متعارف فیده حاکم بر مسابقات می باشد.

6.    بازیها بر روی 4 میز انجام می شود و  هر تیمی که کمتر از 2 بازیکن ان در محل مسابقات حاضر باشد در پایان زمان مقرر 4 بر صفر بازنده خواهد بود.

7.   به تیمهای اول تا سوم حکم قهرمانی و کاپ و قهرمانان اول میزهای ششگانه حکم قهرمانی  اهداء می گردد. ضمن آنکه به تیمهای اول تا سوم نیز جوائز نقدی بشرح زیر اهداء می شود
§         تیم اول : معادل 2500000 ریال

§         تیم دوم : معادل 2000000 ریال

§         تیم سوم : معادل 1500000 ریال

(10% کل جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد. )

در صورتیکه تعداد تیمها از 10 تیم کمتر باشد میزان جوائز بشرح زیر تعدیل خواهد شد :

تیم اول : معادل 30% کل ورودیه دریافتی

تیم دوم : معادل 25% کل ورودیه دریافتی

تیم سوم : معادل 20% کل ورودیه دریافتی

8.      حداقل تعداد بازی  برای احتساب قهرمانی میزها برای میزهای اول تا چهارم 4 بازی و برای میزهای پنج و شش  3 بازی خواهد بود.

9.      پوئن شکنی تیمی مسابقات در صورت مساوی شدن امتیازات  برای رده بندی نهائی عبارت است از :

الف) نتیجه رویاروئی مستقیم  ب) امتیازات تیمی (3 امتیاز برای هر برد – 1 برای هر مساوی و صفر برای هر باخت) ج) بیشترین تعداد بردها د) بلیتس 5 دقیقه ای

برای قهرمانان میزها ابتدا از درصد امتیازات و در صورت مساوی شدن درصد امتیازات از پوئن شکنی بشرح زیر استفاده خواهد شد :

الف) بیشترین تعداد پیروزیها ب) نتیجه رویاروئی مستقیم  ج) تیم بالاتر از نظر رتبه بندی نهائی د) بلیتس 5 دقیقه ای  

10. در صورتیکه بیش از 2 بازیکن از هر تیم در مسابقات رسمی کشوری و یا استانی شرکت داشته و یک هفته قبل توسط سرپرست تیم مربوطه بصورت کتبی از هیات درخواست تعویق بازیها را نماید در صورت تایید هیات و تنها یکبار در طول مسابقات با تعویق بازی تیم مذکور موافقت خواهد شد. بدیهی است تاریخ برگزاری مسابقه معوقه توسط هیات تعیین و به تیمهای ذینفع اعلام می گردد.

11. هر گونه اعتراض به رای داور بصورت کتبی و بلافاصله پس از اتمام بازی به همراه مبلغ 100000 ریال و فقط با امضاء  سرپرست و یا کاپیتن تیم قابل پذیرش خواهد بود.

12. هیات ژوری مسابقات از 3 تیم اول جدول مسابقات در هر دور تشکیل خواهد شد و در صورتیکه هر یک از تیمهای مذکور در اعتراض بعمل امده ذینفع باشند بترتیب از تیمهای بعدی جایگزین می گردد.

13. هرگونه موارد پیش بینی نشده حسب مقررات توسط  هیات استان متعاقبا اعلام خواهد شد.

14.   رعایت کلیه شئونات اسلامی – اخلاقی و ورزشی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.

 

کمیته برگزاری مسابقات هیات شطرنج استان

 

هیات شطرنج استان اصفهان در نظر دارد چهارمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی شهرستانهای تابعه استان اصفهان ( بانوان و آقایان ) را با شرایط زیر برگزار نماید :

1)     مسابقات شرایط سنی ندارد و هر شهرستان مجاز به معرفی هرتعداد تیم با ارائه معرفینامه از هیات شهرستان مربوطه  در مسابقات مذکور خواهد بود .مسابقات از تاریخ 25 مرداد 1392 اغاز خواهد شد.

2)     زمان مسابقات برای هر بازیکن 60 دقیقه + 30 ثانیه زمان اضافی به ازای هر حرکت ( سیستم فیشر) در نظر گرفته شده و مسابقات تابع قوانین مسابقات متعارف فیده خواهد بود.

3)     مسابقات حتی الامکان بصورت متمرکز و در 2 یا 3 جمعه برگزار خواهد گردید که در جلسه هماهنگی سرپرستان تیمها تصمیم گیری نهائی در این مورد بعمل خواهد امد.

4)     هر تیم متشکل از 6 بازیکن ( 4 بازیکن اصلی و 2 بازیکن ذخیره ) می باشد .  

5)      به تیمهای اول تا سوم  حکم تیمی و مدال قهرمانی - به قهرمانان میزهای ششگانه حکم قهرمانی انفرادی و  به تیمهای اول تا سوم  نیز جوائز نقدی بشرح زیر اهداء   می گردد:

§         تیم اول : معادل 2500000 ریال

§         تیم دوم : معادل 2000000 ریال

§         تیم سوم : معادل 1500000 ریال

(10% کل جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد. در صورتیکه تعداد تیمها از 10 تیم کمتر باشد میزان جوائز تعدیل خواهد شد.)

6)     ورودیه مسابقات برای هیاتهای شهرستانها  مبلغ 300000 ریال و برای باشگاهها - کارخانجات – صنایع و ادرات تابعه و دستجات ازاد مبلغ 600000 ریال  درنظر گرفته شده که باید بحساب شماره : 17265620/70 بانک ملت شعبه تختی اصفهان بنام هیات شطرنج استان اصفهان واریز و فیش مربوطه بهمراه اعلام امادگی تیمهای مربوطه ( معرفی نامه کتبی از شهرستان تابعه و ارگان مربوطه )- اعلام اسامی بازیکنان هر تیم ( ارنج اصلی ) و دو قطعه عکس از هر بازیکن و سرپرست مربوطه و کپی کارت بیمه ورزشی به هیات شطرنج استان حداکثر تا 10 مرداد 92 ارسال گردد.

7)     کلیه بازیکنان شرکت کننده در مسابقات باید دارای کد معتبر عضویت در سیستم جامع فدراسیون باشند.

8)     برنامه زمان بندی و آئین نامه اجرائی مسابقات و انتخاب میزبان – قرعه کشی و هر گونه تغییر در موارد اعلام شده در این بخشنامه  در جلسه سرپرستان تیمها که در تاریخ : 15 مرداد 92  (سه شنبه) راس ساعت 17 در محل خانه شطرنج به آدرس اصفهان – اتوبان چمران – خیابان محمدطاهر برگزار می شود اعلام خواهد شد . بدیهی است مصوبه جلسه سرپرستان ملاک عمل خواهد بود.

9)     حضور سرپرستان مربوطه در جلسه قرعه کشی مورخه 15 مرداد 1392 الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف تلقی شده و ورودیه واریزی نیز مسترد نخواهد شد .

محل ثبت نام و ارائه مدارک خانه شطرنج ( همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت  9 تا 12 ) می باشد .

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا-سال 2022-قرقیزستان

  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی درگروه B- سال 2022 هند

  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا سال 2022 - کشور قرقیزستان

  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی در گروه B سال 2022 - کشور هند

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه

  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده سنی زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - کشور سریلانکا

  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران

  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال 2019 - کشور هند

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت

  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - کشور اردن 

  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران

  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 16 سال 1397 - قزوین

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1397 - زنجان

  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده سنی زیر 16 سال 2018 - کشور هند

  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت

  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1396 - گرگان

  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 16 سال 1396 - ساری

  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396 - شیراز

  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران

  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 14 سال1395 - سمنان

  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1395 - یزد

  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 14 سال 1394 - قزوین

  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رد

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021