چهارمین دوره مسابقات دسته اول باشگاهها و دستجات ازاد استان اصفهان(بانوان)

مسابقات

زمان: از تاریخ 18 بهمن ماه 1392( جمعه ) از ساعت 9:30

مکان: خانه شطرنج اصفهان

 

سایت مسابقات

هیات شطرنج شهرضا با کسب 15.5 امتیاز قهرمان شد.


تیمهای خانه شطرنج اصفهان با کسب 14.5 امتیاز و اکادمی اندیشه نجف اباد با کسب 11 امتیاز بترتیب در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتند.

قهرمانان میزهای 5 گانه :

قهرمان میز 1 : انوشا مهدیان از خانه شطرنج با 100% امتیازات

قهرمان میز 2 : فاطمه صالحی از خانه شطرنج با 80% امتیازات

قهرمان میز 3 : نازگل اسماعیلی از اذرخش با 83.3% امتیازات 

 

قهرمان میز 4 : سیما شادکام از پالایشگاه اصفهان با 100% امتیازات

img 3792

قهرمان میز 5 : نسرین گرامیان از خانه شطرنج با 100% امتیازات

لازم به توضیح است که کاپ و جوائز نقدی تیمهای اول تا سوم در پایان مسابقات به تیمهای برتر اهداء گردید.

 

ائین نامه اجرائی مسابقات:

1- دور اول مسابقات با توجه به صورتجلسه مورخ 13 بهمن سرپرستان تیمها از تاریخ 18 بهمن ماه 1392( جمعه ) از ساعت 14:00 آغاز خواهد شد و از دور دوم به بعد در روزهای جمعه از ساعت 9:30 صبح  پیگیری خواهد گردید.  ضمن انکه از دور دوم به بعد هر هفته 2 بازی انجام خواهد شد. فاصله زمانی بین هر بازی در روزهائی که 2 بازی انجام می شود 30 دقیقه از زمان پایان اخرین بازی خواهد بود.

2-      هر تیم متشکل از حداقل 4 و حداکثر 5بازیکن (4 بازیکن اصلی و 1 بازیکن ذخیره) خواهد بود و بازیها بر روی 4 میز برگزار می شود.

3-    مسابقات به روش سوئیسی و در 5 دور برگزار خواهد شد. 

4-    زمان بازی برای هر بازیکن که در جلسه سرپرستان به تصویب رسید برای هر بازیکن 60 دقیقه به اضافه 30 ثانیه زمان اضافه برای انجام هر حرکت (سیستم فیشر)  تعیین گردید.

5- محل برگزاری مسابقات خانه شطرنج واقع در اصفهان – اتوبان چمران  خواهد بود.

6-      آخرین مهلت ثبت نام و اعلام امادگی کتبی تیمها تا پایان وقت اداری مورخه 15 بهمن ماه 1392 خواهد بود .

7-      مدارک لازم برای ثبت نام قطعی :

الف) واریز ورودیه مسابقات بمبلغ 1500000 ریال برای هر تیم بحساب جام بانک ملت شعبه تختی بشماره : 17265620.70بنام هیات شطرنج استان اصفهان و ارائه فیش مربوطه حداکثر تا 16 بهمن 92

ب) ارائه لیست بازیکنان به همراه کد عضویت در سیستم جامع فدراسیون – سرپرست و کاپیتن هر تیم به همراه اصل کارت بیمه ورزشی بازیکنان – سرپرست و کاپیتن تیم تا 16 بهمن 92.

ج) ارائه نامه کتبی باشگاه یا هیات شطرنج مربوطه ( در مورد دسته جات آزاد نامه کتبی سرپرست تیم به همراه تصویر کارت ملی سرپرست) تا 16 بهمن 92

د)  ارائه شماره تلفن تماس ( همراه و ثابت ) سرپرست و کاپیتن تیم .

8-     جوائز مسابقات :

به تیمهای اول تا سوم کاپ و حکم  قهرمانی تیمی اهداء خواهد شد.

به قهرمانان اول میزهای ششگانه حکم قهرمانی اهداء می گردد.

به تیمهای اول تا سوم جوائز نقدی بشرح زیر اهداء می گردد:

تیم اول:مبلغ5000000ریال–تیم دوم : 3500000 ریال– تیم سوم : 2500000 ریال

(10% مبلغ  جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد.)

تیم اول هر گروه در صورت تمایل بعنوان سهمیه استان در مسابقات دسته اول باشگاههای کشور به فدراسیون شطرنج معرفی خواهد شد.

9- ارنج هر دور حداکثر 15 دقیقه قبل از شروع همان دور توسط سرپرست یا کاپیتن تیم باید به سرداور مسابقات تحوئیل شود. 

10- زمان تاخیر حداکثر 30 دقیقه از زمان شروع مسابقات می باشد.

11- برای تعیین رده بندی مسابقات در صورتیکه امتیازات تیمها برابر باشد از پوئن شکنی به روش زیر استفاده خواهد شد:

الف) مچ پوینت (2 امتیاز برای هر برد و یک امتیاز برای هر مساوی)

ب) نتیجه رویاروئی مستقیم

ج) تعداد بردها

د) بلیتس تیمی 5 دقیقه ای

12-برای تعیین قهرمانان میزهای پنجگانه (حد نصاب تعداد بازیهای لازم برای احتساب قهرمانی میز هر بازیکن بر روی میزهای 1 تا 4 تعداد 3 بازی و روی میز 5 تعداد 2 بازی می باشد) در صورت مساوی شدن درصد امتیازات از پوئن شکنی به روش زیر استفاده می شود:

الف) نتیجه رویاروئی مستقیم ب) تعداد بردهای بیشتر ج) تیم بالاتر د) بلیتس 5 دقیقه ای

13- در صورتی که بیش از دو بازیکن یک تیم غایب باشند برای کل تیم باخت 4 بر صفر منظور خواهد شد.

14- کلیه بازیکنان اصلی و ذخیره و سرپرستان و کاپیتن تیم ها ملزم به تهیه کارت بیمه ورزشی سال 92 می باشند.

15- قوانین بازی های متعارف فیده حاکم بر مسابقات خواهد بود و قرعه کشی مسابقات نیز توسط کامپیوتر(برنامه:Swiss Manager) انجام خواهد شد.

16-توافق به تساوی در هر بازی قبل از انجام 30 حرکت اولیه بازی ممنوع می باشد.

17- در صورت بروز هر گونه اشتباهی در ارنج روزانه (عدم تطابق با ارنج اصلی و یا اشتباه نشستن بازیکنان در جای خود) مسئولیت کامل بر عهده سرپرست و کاپیتن تیمها خواهد بود. بازیکنانی که اشتباها بازی کرده باشند بازنده خواهند بود. ضمن انکه داوران نیزوظیفه  کنترلی خود را بعمل خواهند اورد.

18- در صورت غیبت غیر موجه بازیکنان یا تیمها در طول مسابقات تنبیهات انضباطی در نظر گرفته خواهد شد.

19 - رعایت شئونات اخلاقی ـ اسلامی و ورزشی در طول مسابقات الزامی خواهد بود.

20-در صورت هر گونه اعتراض به رأی داور، سرپرست یا کاپیتن تیم  بلافاصله پس از اتمام بازی و در همان دور موظف خواهد بود تا اعتراض کتبی خود را به همراه مبلغ 200000 ریال به سرداور مسابقات تحویل تا هیأت ژوری تشکیل و تصمیم گیری نماید. در غیر این صورت اعتراض وارد نمی باشد. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارده صحیح تشخیص داده شود مبلغ مذکور عودت داده خواهد شد.

21- کلیۀ بازیکنان پس از اتمام بازی موظف به اعلام نتیجه بازی و ارائه برگ ثبت امضاء شده خود جهت ثبت نتیجه به داوران می باشند.

22.کلیه بازیکنان پس از اتمام بازی تماشاچی محسوب می گردند و حسب دستور داوران بایستی سالن مسابقات را ترک نمایند.

23. اعضای هیأت ژوری مسابقات سرپرست یا کاپیتن تیم هایی خواهند بود  که در رده های اول تا سوم مسابقات(در هر دور) قرار گرفته باشند. در صورت عدم دسترسی به سرپرست یا کاپیتن تیم های عضو هیأت ژوری و در جهت تسریع در تصمیم گیری از تیم های بعدی استفاده خواهد شد.

24.در صورتی که هر یک از تیم های مذکور به نحوی در رسیدگی به اعتراضات رسیده ذینفع باشند از شرکت در جلسه مربوطه منع خواهند شد و  از تیم های بعدی بجای آنان استفاده خواهد شد.  

25.در صورت نیاز به تعویق مسابقات یک تیم  در یک دور خاص بدلیل عدم امکان حضور بیش از یک بازیکن مانند اعزام بازیکنان به مسابقات رسمی کشور زیر نظر فدراسیون (مسابقات اوپن قابل قبول نخواهد بود)  و یا شرایط خاص دیگر و با توجه به درخواست کتبی سرپرست یا کاپیتن آن تیم و با ارائه مستندات کتبی مورد نیاز به هیأت شطرنج استان و در صورت تأیید هیأت بازی مورد نظر به تعویق خواهد افتاد. بدیهی است تاریخ جدید بازی های معوقه از طریق هیأت استان به تیم های ذینفع اعلام خواهد شد که برگزاری مسابقه در تاریخ مصوب قطعی خواهد بود.

26 داوران مسابقات عبارتند از خانمها :

(بعدا اعلام می شود)

27 -   هرگونه موارد پیش بینی نشده حسب مقررات توسط  هیات استان اعلام خواهد شد.

 

 

 

بخشنامه قبلی  :

هیات شطرنج استان اصفهان در نظر دارد چهارمین دوره مسابقات دسته اول باشگاهها و دستجات ازاد استان اصفهان(بانوان) را با شرایط زیر برگزار نماید:

1.      کلیه باشگاهها – ارگانها – ادارات و دستجات ازاد مجاز به شرکت در این مسابقات خواهند بود.

2.      مسابقات از تاریخ 18 دیماه 1392( جمعه ) از ساعت 9:30 صبح  آغاز خواهد شد و همه هفته روزهای جمعه در همین ساعت پیگیری خواهد گردید.  ضمن انکه هر هفته 2 بازی انجام خواهد شد.

3.      هر تیم متشکل از حداقل 4 و حداکثر 5بازیکن (4 بازیکن اصلی و 1 بازیکن ذخیره) خواهد بود و بازیها بر روی 4 میز برگزار می شود.

4.      روش برگزاری و تعداد دورها بسته به تعداد تیمهای شرکت کننده قبل از شروع دور اول اعلام خواهد شد.  

5.      زمان بازی برای هر بازیکن در جلسه سرپرستان که در مورخه 13 دیماه از ساعت 17:30 در محل خانه شطرنج برگزار می شود تعیین و اعلام خواهد شد.

6.      محل برگزاری مسابقات خانه شطرنج واقع در اصفهان – اتوبان چمران – خانه شطرنج خواهد بود.

7.      آخرین مهلت ثبت نام و اعلام امادگی کتبی تیمها تا پایان وقت اداری مورخه 15 دیماه 1392 خواهد بود .

8.      مدارک لازم برای ثبت نام قطعی :

الف) واریز ورودیه مسابقات بمبلغ 1500000 ریال برای هر تیم بحساب جام بانک ملت شعبه تختی بشماره : 17265620.70بنام هیات شطرنج استان اصفهان و ارائه فیش مربوطه

ب) ارائه لیست بازیکنان به همراه کد عضویت در سیستم جامع فدراسیون – سرپرست و کاپیتن هر تیم به همراه اصل کارت بیمه ورزشی بازیکنان – سرپرست و کاپیتن تیم .

ج) ارائه نامه کتبی باشگاه یا هیات شطرنج مربوطه ( در مورد دسته جات آزاد نامه کتبی سرپرست تیم به همراه تصویر کارت ملی سرپرست)

د)  ارائه شماره تلفن تماس ( همراه و ثابت ) سرپرست و کاپیتن تیم .

9.      جوائز مسابقات :

به تیمهای اول تا سوم کاپ و حکم  قهرمانی تیمی اهداء خواهد شد.

به قهرمانان اول میزهای پنجگانه حکم قهرمانی اهداء می گردد.

به تیمهای اول تا سوم جوائز نقدی بشرح زیر اهداء می گردد:

تیم اول:مبلغ7000000ریال–تیم دوم : 5000000 ریال– تیم سوم : 3000000 ریال

(در صورتیکه تعداد تیمهای شرکت کننده کمتر از 12 تیم باشد جوائز تعدیل خواهد شد.)

(10% مبلغ  جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد.)

تیم اول هر گروه در صورت تمایل بعنوان سهمیه استان در مسابقات دسته اول باشگاههای کشور به فدراسیون شطرنج معرفی خواهد شد.

10.  ائین نامه اجرائی و برنامه زمان بندی مسابقات قبل از شروع مسابقات اعلام خواهد شد.

11.  هرگونه موارد پیش بینی نشده حسب مقررات توسط  هیات استان اعلام خواهد شد.

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021