مسابقات قهرمانی بالای 50 سال استان اصفهان

مسابقات

زمان: 30 و 31 اردیبهشت 96

مکان: خانه شطرنج اصفهان

محمود براتی با 5 امتیاز قهرمان پیشکسوتان شد.

مهداد ازلی دوم و حسین صالح نیا سوم شدند.