اولین دوره مسابقات شطرنج اوپن بانوان و رده سنی زیر 14 سال (ریتد)

مسابقات

زمان: از 25 مرداد 93 (صبح و عصر)

مکان: خانه شطرنج

شاهین عابدی قهرمان اولین دوره مسابقات شد.


محمد صادق نادری و انوشا مهدیان نیز در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتند.

رده بندی نهائی مسابقات بشرح زیر می باشد :

1- شاهین عابدی

2- محمد صادق نادری

3- انوشا مهدیان

4- علی صفیری 5- علیرضا علی اکبر 6- خشایار رجبی یزدی

همچنین نفرات برتر رده های سنی نیز بشرح زیر مشخص گردیدند :

زیر 6 سال : حامد صادقی

زیر 8 سال : محمدرضا باقری

زیر 10 سال : پارسا فرشادفر

زیر 12 سال : علی مشهدی

زیر 14 سال : ارش وشاق

نازگل اسماعیلیان نیز موفق به کسب عنوان بهترین بازیکن بدون ریتینگ شد.

 

خانمها انوشا مهدیان - فاطمه قاسمی و نگین ماجد نیز موفق به کسب مقام اول تا سوم قهرمانی استان بانوان شدند.

سایت مسابقات

 

آئین نامه اجرائی مسابقات ریتد بانوان و رده های سنی زیر 14 سال - 25 لغایت 30 مرداد 1393

1-      مسابقات تابع قوانین بازیهای متعارف فیده می باشد.

2-       نتایج مسابقات برای احتساب ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

3-      مکان برگزاری مسابقات :  خانه شطرنج به آدرس اتوبان چمران – خیابان محمد طاهر

4-      نحوه برگزاری : مسابقات در 9 دور  به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

5-      زمان بازیها:  برای هر بازیکن 90 دقیقه به اضافه 30 ثانیه وقت اضافی به ازای هر حرکت (  سیستم فیشر ) خواهد بود .

6-   جوائز نقدی پس از تعدیل :

         نفر اول = 7400000 ریال        نفر دوم = 5400000 ریال           نفر سوم : 3400000 ریال

         نفر چهارم = 1800000 ریال      نفر پنجم = 1300000 ریال         نفر ششم = 1300000 ریال

 •          نفرات اول رده های سنی زیر6- 8 - 10 - 12 و 14 سال هر کدام 800000 ریال (در صورتیکه جزء 6 نفر اول مسابقات نباشند و در هر رده سنی نیز حداقل 3 نفر شرکت کرده باشند)
 •          نفر اول بازیکنان بدون ریتینگ = 800000 ریال (در صورتیکه جزء 6 نفر اول مسابقات نباشد.)
 •          به نفرات اول تا سوم بانوان  حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.
 •         %10    کل جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد.

7-      در صورت تساوی امتیازات برای تعیین نفرات برتر بترتیب از پوئن شکنی به شرح مندرج در ذیل استفاده خواهد شد:

الف) بوخهولز قطع شده 1 ب) بوخهولز قطع شده 2 ج) بوخهولز متوسط 1 د) بوخهولز متوسط 2 ه) مجموع بوخهولز

8-      در صورت هر گونه اعتراض به رای داور بایستی بلافاصله پس از اتمام بازی و قبل از قرعه کشی دور بعد بصورت کتبی همراه با مبلغ 200000 ریال به سرداور یا جانشین وی تسلیم تا نسبت به تشکیل هیات ژوری مسابقات اقدام لازم بعمل اید. در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

9-      اعضای اصلی هیات ژوری مسابقات عبارتند از خانمها :1-نگین رمضانپور2-صبا زمانپور3-زهرا کریم زاده

اعضای علی البدل هیات ژوری نیز شامل خانمها : زهرا پژوهنده 2- فاطمه قاسمی

10- همراه داشتن موبایل  در طول مسابقات ممنوع بوده و در صورت مشاهده برای بازیکن خاطی باخت منظور خواهد شد.

11- تساوی توافقی تنها پس از انجام 15 حرکت اول قابل قبول خواهد بود.

12- هر بازیکنی بدون اطلاع قبلی مرتکب غیبت در مسابقات شود از جدول مسابقات حذف خواهد شد. ضمنا هر بازیکن تنها یک دور می تواند با اطلاع قبلی از غیبت موجه استفاده نماید.

11-  داوران مسابقه عبارتند از اقایان : عباسعلی وحید دستجردی (سرداور)  – هدایت اله سالاری  و خانمها : شمس الملوک احمدی -  بتول کریم زاده

12-  هرگونه موارد پیش بینی نشده مطابق با مقررات  و توسط سرداور مسابقه اعلام خواهد شد.

13 زمان تاخیر برای هر بازیکن یکساعت می باشد

14- ثبت بازیها برای کلیه بازیکنان بجز بازیکنان زیر 6 و 8 سال اجباری است.

15- هرگونه موارد پیش بینی نشده طبق قوانین و توسط  سرداور اعلام خواهد شد .

16-  برنامه زمان بندی مسابقات :

دور اول :                 --                                                          شنبه 25 مرداد از ساعت 17:30

 دور دوم : یکشنبه 26 مرداد از ساعت 9:30 صبح - دور سوم : یکشنبه 26 مرداد از  ساعت 17:30

 دور چهارم : دوشنبه 27 مرداد  از ساعت 9:30 صبح - دور پنجم : دو شنبه 27 مرداد از ساعت 17:30

 دور ششم :                    --                                                  سه شنبه 28 مرداد  از ساعت 17:30

دور هفتم : چهارشنبه 29 مرداد  از ساعت 9:30 صبح - دور هشتم : چهارشنبه 29 مرداد  از ساعت 17:30

دور نهم :                       --                                                    پنجشنبه 30 مرداد  از ساعت 17:30

17- رعایت شئونات اخلاقی – اسلامی – ورزشی  و پوشش مناسب برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.

 

هیات شطرنج استان اصفهان

 

 

هیات شطرنج استان اصفهان در نظر دارد اولین دوره مسابقات شطرنج اوپن بانوان و رده سنی زیر 14 سال (ریتد) را با شرایط زیر برگزار نماید:
 1-      شرکت در مسابقات برای تمامی رده های سنی بانوان ازاد است . کلیه نونهالان و نوجوانان تا رده سنی زیر 14 سال (متولدین 11 دیماه 1378 به بعد) نیز مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند. مسابقات تابع قوانین بازیهای متعارف فیده می باشد. نتایج مسابقات نیز برای احتساب ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

2-      تاریخ شروع :  از  25 مرداد 93 (صبح و عصر)

3-      مکان  : خانه شطرنج به آدرس اتوبان چمران – خیابان محمد طاهر

4-      آخرین مهلت ثبت نام و ارائه مدارک :  حداکثر تا مورخه 20 مرداد 93

5-      مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :  داوطلبین شرکت در این مسابقات بایستی در هنگام ثبت نام  کارت بیمه ورزشی سال 93 و فیش واریزی ورودیه  که بحساب شماره :70/ 17265620 جام بانک ملت  شعبه تختی بنام هیات شطرنج استان اصفهان واریز  نموده اند  را به همراه داشته باشند. همچنین عضویت معتبر سال 93 در سیستم جامع فدراسیون برای کلیه بازیکنان الزامی خواهد بود. 

6-      نحوه برگزاری : مسابقات به روش سوئیسی برگزار خواهد شد. تعداد دور و برنامه زمان بندی مسابقات بسته به تعداد شرکت کنندگان قبل از شروع دور اول اعلام خواهد شد.

7-      زمان بازیها:  برای هر بازیکن 90 دقیقه به اضافه 30 ثانیه وقت اضافی به ازای هر حرکت (  سیستم فیشر ) خواهد بود .

8-     جوائز نقدی و غیر نقدی :

         نفر اول = 8000000 ریال        نفر دوم = 6000000 ریال           نفر سوم : 4000000 ریال

         نفر چهارم = 2000000 ریال      نفر پنجم = 1500000 ریال         نفر ششم = 1500000 ریال

 •          نفرات اول رده های سنی زیر6- 8 - 10 - 12 و 14 سال هر کدام 800000 ریال (در صورتیکه جزء 6 نفر اول مسابقات نباشند و در هر رده سنی نیز حداقل 3 نفر شرکت کرده باشند)
 •          نفر اول بازیکنان بدون ریتینگ = 800000 ریال (در صورتیکه جزء 6 نفر اول مسابقات نباشد.)
 •          به نفرات اول تا سوم بانوان  حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.
 •          %10    کل جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد.
 • در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان کمتر از 70 نفر باشد جوائز نقدی تعدیل خواهد شد.

9-        ائین نامه اجرائی و برنامه زمان بندی مسابقات قبل از شروع دور اول اعلام خواهد شد.

10-  تساوی توافقی تنها پس از انجام حداقل 15 حرکت اول قابل قبول خواهد بود.

12- زمان تاخیر برای هر بازیکن یکساعت می باشد.

13- ورودیه مسابقات بشرح زیر می باشد :

بازیکنان دارای ریتینگ بالای 2000 رایگان  - بازیکنان دارای ریتینگ 1500 تا 1999 = 500000 ریال

بازیکنان دارای ریتینگ زیر 1500 = 600000 ریال - بازیکنان بدون ریتینگ = 700000 ریال

14- مبالغ واریزی بحساب هیات تحت هیچ عنوانی مسترد نخواهد شد.

15- ثبت بازیها برای کلیه بازیکنان بجز بازیکنان زیر 6 و 8 سال اجباری است.

16- یک دور غیبت غیر موجه و بدون اطلاع قبلی موجب حذف بازیکن از جدول مسابقات خواهد شد. ضمن انکه هر بازیکن تنها مجاز به یک دور غیبت موجه و با اطلاع قبلی می باشد.

17- همراه داشتن موبایل و وسائل ارتباطی الکترونیکی در طول مسابقات موجب باخت بازیکن خواهد شد.

18- هرگونه موارد پیش بینی نشده طبق قوانین و توسط  سرداور اعلام خواهد شد .

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021