تقویم هیات شطرنج استان اصفهان در سال 1389

تقویم

زمان: در طول سال

مکان: استان اصفهان

 

تقویم هیات شطرنج استان اصفهان

در سال 1389

 

 

 

مسابقات  (داخل استان)

ردیف

نوع فعالیت

زمان

مکان

1

برگزاری مسابقات قهرمانی استان (سال 88) رده سنی زیر20 سال دختران و پسران 

16 تا 24/1/89

خانه شطرنج

2

 

برگزاری مسابقات پیشکسوتان استان

نیمه اول اردیبهشت 89

سالن تختی اصفهان

3

برگزاری مسابقات قهرمانی استان (رده سنی آزاد) بانوان و آقایان

اردیبهشت 89

خانه شطرنج

4

برگزاری مسابقات قهرمانی استان (سریع و برق آسا) بانوان و آقایان

خرداد 89

خانه شطرنج

5

برگزاری مسابقات قهرمانی استان (رده سنی زیر8و 16 سال) دختران وپسران

نیمه اول تیرماه 89

خانه شطرنج

6

برگزاری مسابقات لیگ شهرستانهای تابعه استان (بانوان و آقایان)

ازتیرماه 89 جمعه ها

شهرستانهای داوطلب

7

برگزاری مسابقات قهرمانی استان (رده سنی زیر10-14-18 سال) دختران و پسران

نیمه دوم تیرماه  89

خانه شطرنج

8

 

برگزاری مسابقات جام رمضان (آزاد)

نیمه دوم مرداد89

خانه شطرنج

9

برگزاری مسابقات باشگاهها و دستجات آزاد استان در 2 رده سنی زیر 16و20سال (دختران وپسران)

نیمه اول مرداد89

خانه شطرنج

10

برگزاری مسابقات کشوری جام زاینده رود (دومین دوره) بانوان و آقایان

نیمه اول شهریور89

خانه شطرنج

11

برگزاری مسابقات قهرمانی استان (رده سنی زیر 12 و 20سال) دختران و پسران

شهریور89

خانه شطرنج

12

برگزاری مسابقات دسته اول باشگاههای استان – بانوان و آقایان

از مهرماه 89 جمعه ها

خانه شطرنج

13

 

برگزاری مسابقات اوپن استان (سریع) بانوان و آقایان

مهرماه 89

خانه شطرنج

14

 

برگزاری مسابقات اوپن استان (متعارف)

ابان 89

خانه شطرنج

15

 

برگزاری مسابقات اوپن رده سنی زیر 16 سال 

اذر 89

خانه شطرنج

16

 

برگزاری مسابقات دسته دوم باشگاههای استان

از دی ماه 89

خانه شطرنج

17

 

برگزاری مسابقات اوپن رده سنی زیر 20 سال

دیماه 89

خانه شطرنج

18

 

برگزاری مسابقات دهه مبارکه فجر استان

بهمن 89

خانه شطرنج

19

برگزاری مسابقات ادارات و صنایع (طبق درخواست)

بهمن و اسفند89

سالن تختی اصفهان

20

 

برگزاری مسابقات قهرمانی کارمندان دولت (بانوان و آقایان) طبق درخواست

بهمن و اسفند 89

سالن تختی اصفهان

21

برگزاری مسابقات مچ هفتگی (اوپن)

در طول سال

سالن تختی و خانه شطرنج

22

برگزاری مسابقات سریع اقایان (هفتگی)

درطول سال (صبحهای جمعه)

خانه شطرنج

23

برگزاری مسابقات سریع بانوان (هفتگی)

در طول سال (عصرهای پنجشنبه)

سالن تختی

 

اعزام به مسابقات خارج از استان

ردیف

نوع فعالیت

زمان

مکان

1

اعزام به مسابقات قهرمانی کشور (رده های سنی زیر8تازیر12 سال پسران)

5تا11فروردین 89

رشت

2

اعزام به مسابقات قهرمانی کشور (رده های سنی زیر 14 تا 18 سال  پسران)

5تا11فروردین 89

تهران

3

اعزام به مسابقات قهرمانی کشور (رده های سنی زیر 8تا12سالدختران)

5تا11فروردین 89

قزوین

4

اعزام به مسابقات قهرمانی کشور (رده های سنی زیر 14تا18سال دختران)

5تا11فروردین 89

همدان

5

اعزام به مسابقات قهرمانی کشور (رده سنی زیر 20 سال دختران)

26تا31فروردین 89

شیراز

6

اعزام به مسابقات قهرمانی کشور (رده سنی زیر 20 سال پسران)

26تا31فروردین 89

بندرعباس

7

 

اعزام به مسابقات پیشکسوتان کشور

نیمه دوم اردیبهشت 89

قم

 

8

شرکت درمسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور بانوان

نیمه دوم اردیبهشت

استان داوطلب

 

9

شرکت درمسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور آقایان

نیمه دوم اردیبهشت

استان داوطلب

 

10

شرکت درمسابقات جشنواره سراسری کشوربانوان

نیمه اول تیرماه

مرکزی

11

 

شرکت درمسابقات جشنواره سراسری کشورآقایان

نیمه دوم تیرماه

مشهد

12

 

شرکت درمسابقات نیمه نهائی آقایان کشور

(درصورت وجود سهمیه)

نیمه اول مهرماه

تبریز

13

شرکت در مسابقات سراسری برق اساوسریع قهرمانی کشور

نیمه اول مهرماه

تبریز

14

 

شرکت درمسابقات نیمه نهائی بانوان (درصورت وجود سهمیه)

نیمه اول مهرماه

تهران

15

شرکت درمسابقات سراسری برق اساو سریع قهرمانی کشور بانوان

نیمه اول مهرماه

تهران

16

 

شرکت در مسابقات لیگ دسته اول و جام حذفی آقایان کشور (درصورت درخواست باشگاهها)

نیمه اول ابان ماه

بوشهر

17

شرکت درمسابقات لیگ دسته اول و جام حذفی بانوان کشور (درصورت درخواست باشگاهها)

نیمه دوم ابان ماه

خوزستان

18

 

شرکت در مسابقات المپیاد ایرانیان پسران

نیمه اول دیماه

استان داوطلب

19

 

شرکت در مسابقات المپیاد ایرانیان دختران

نیمه دوم دیماه

استان داوطلب

20

 

شرکت در مسابقات بین المللی فجر آقایان

نیمه اول بهمن

استان داوطلب

21

 

شرکت در مسابقات بین المللی فجربانوان

نیمه دوم بهمن ماه

استان داوطلب

22

 

شرکت درمسابقات فجرنوجوان

طبق تقویم فدراسیون

استان داوطلب

23

شرکت در مسابقات نهائی قهرمانی کشور آقایان و بانوان (درصورت بدست آوردن  سهیمه)

اسفندماه

تهران

24

 

شرکت در مسابقات اوپن کشور

در طول سال

استانهای مختلف

             
 

 

 

برنامه های آموزشی :

ردیف

نوع فعالیت

زمان

مکان

1

برگزاری کلاسهای داوری درجه 2 و 3 زیر نظر فدراسیون (آقایان و بانوان)

خردادماه

خانه شطرنج و سالن تختی

2

برگزاری کلاسهای آموزش مربیگری درجه 2 و 3 (آقایان و بانوان)

خردادماه

خانه شطرنج و سالن تختی

3

برگزاری کلاسهای آموزش شطرنج رده های سنی پایه (دختران و پسران)

از ابتدای تابستان 89 تا پایان سال

حانه شطرنج و سالن تختی

4

ایجاد پایگاه قهرمانی رده های سنی پایه

از ابتدای تابستان 89 تا پایان سال

حانه شطرنج و سالن تختی

5

استعدادیابی رده های سنی پایه با همکاری آموزش و پرورش استان

در طول سال

در سطح استان

 

 

 

اردوها

ردیف

نوع فعالیت

زمان

مکان

1

 

رده سنی زیر 8 سال دختران

بهمن 89

خانه شطرنج

 

2

رده سنی زیر 10 سال دختران

بهمن 89

خانه شطرنج

 

3

رده سنی زیر 12 سال دختران

بهمن 89

خانه شطرنج

 

4

رده سنی زیر 14 سال دختران

بهمن 89

خانه شطرنج

 

5

رده سنی زیر 16 سال دختران

بهمن 89

خانه شطرنج

 

6

رده سنی زیر 18سال دختران  

بهمن 89

خانه شطرنج

 

7

رده سنی زیر 20 سال دختران  

بهمن 89

خانه شطرنج

 

8

رده سنی زیر 8 سال پسران

بهمن 89

خانه شطرنج

 

9

رده سنی زیر 10 سال پسران

بهمن 89

خانه شطرنج

 

10

رده سنی زیر 12 سال پسران

بهمن 89

خانه شطرنج

 

11

رده سنی زیر 14 سال پسران

بهمن 89

خانه شطرنج

 

12

رده سنی زیر 16 سال پسران

بهمن 89

خانه شطرنج

 

13

رده سنی زیر 18 سال پسران

بهمن 89

خانه شطرنج

14

 

رده سنی زیر 20 سال پسران

بهمن 89

خانه شطرنج

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021