پنجمین دوره مسابقات ریتد دسته اول باشگاهها و دستجات ازاد استان اصفهان

مسابقات

زمان: از جمعه 2 ابان 93

مکان: خانه شطرنج اصفهان

تیمهای هیات خمینی شهر - هیات شاهین شهر (الف) و هیات اصفهان بترتیب در مکانهای اول تا سوم جای گرفتند.
اقایان پدرام ناظمی از شاهین شهر الف بر روی میز 1 با 88.9% امتیازات - امیرحسین بادکوبی از خمینی شهر بر روی میز 2  با 88.9% امتیازات- جمشاه حقایق از خمینی شهر بر روی میز 3 با 94.4% امتیازات - 
داود داودی بر روی میز 4 از هیات اصفهان با 81.3% امتیازات- علی صفیری بر روی میز 5 از امیرکبیر الف با 93.8% امتیازات  و رامین کمال از خمینی شهر بر روی میز 6 با 70% امتیازات قهرمانان میزهای ششگانه شدند.

جلسه سرپرستان تیمها در مورخه 27 مهر 93 تشکیل و مقرر گردید تا مسابقات بجای ساعت 14 از ساعت 15 اغاز شود. ارنج روزانه تیمها نیز حداکثر تا ساعت 14:45 قابل قبول خواهد بود. تساوی توافقی تنها پس از انجام 10 حرکت اول مورد پذیرش می باشد. زمان تاخیر یکساعت از زمان مبدا می باشد. ارنج اصلی تیمها حداکثر تا مورخه 29 مهر و مدارک تیمها تا مورخه 30 مهر باید تحویل هیات شود. مشخصات تیمها و بازیکنان نیز حداکثر تا اول ابان ماه بر روی سایت هیات قرار خواهد گرفت.

سایت مسابقات

توجه کلیه تیمهای شرکت کننده را به این نکته جلب می نماید که در صورت غیبت غیر موجه بازیکنان یا تیمها در هر دور بصورت قطعی محرومیت 6 ماهه در سطح کشور از سوی فدراسیون و هیات اعمال خواهد شد. 

 

آئین نامه اجرائی مسابقات شطرنج دسته اول  باشگاه ها و دستجات آزاد استان اصفهان ـ  1393

 

1.      مسابقات روزهای جمعه از ساعت 15:00  برگزار خواهد شد.

2.      شروع  مسابقات از تاریخ 2 ابان 93 خواهد بود و هر هفته جمعه ها پیگیری خواهد شد .  در صورت هر گونه تغییری در تاریخ مسابقات مراتب اعلام خواهد شد. قرعه کشی و نتایج مسابقات نیز از طریق  سایت www.esfahanchess.ir  اعلام می گردد.

3.      مسابقات در  9 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد. نتایج مسابقات برای احتساب ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

4. زمان بازی برای هر بازیکن 90 دقیقه + 30 ثانیه وقت اضافه به ازای انجام هر حرکت از اولین حرکت (سیستم فیشر) می باشد. ثبت بازی ها تا آخرین حرکت بازی(حرکت به حرکت) اجباری است. هر گونه استثناء بنا به تشخیص سرداور و با تعدیل در زمان بازیکن خواهد بود.

5.      همراه داشتن هر گونه وسایل الکترونیکی ارتباطی مانند موبایل در داخل سالن مسابقات اکیدا ممنوع می باشد.

6.      زمان تأخیر برای هر بازیکن یا تیم يكساعت خواهد بود و در صورت عدم حضور بازیکنان یا تیم ها رأس ساعت 16 بازیکن یا تیم مزبور بازنده خواهد شد. ضمن انکه با توجه به بخشنامه فدراسیون ، به کلیه بازیکنانی که مرتکب غیبت گردند بمدت 6 ماه محرومیت در سطح کشور  تعلق خواهد گرفت.

7.      در صورتی که بیش از دو بازیکن یک تیم غایب باشند برای کل تیم باخت 4 بر صفر منظور خواهد شد و تنها بازیکن تیم غایب می تواند برای قهرمانی میز ، بازی خود را انجام دهد.

8.      مسابقات بر روی 4 میز انجام خواهد شد و تیم ها می توانند از 2 بازیکن ذخیره نیز استفاده کنند. بنابراین هر تیم حداقل 4 و حداکثر 6 بازیکن می تواند معرفی نماید.

9.      کلیه بازیکنان اصلی و ذخیره و سرپرستان و کاپیتن تیم ها ملزم به تهیه کارت بیمه ورزشی سال 93 و كد عضويت معتبر سيستم جامع فدراسيون خواهند بود.

10.قوانین بازی های متعارف فیده حاکم بر مسابقات خواهد بود و قرعه کشی مسابقات نیز توسط کامپیوتر(برنامه:Swiss Manager) انجام خواهد شد.

11.تساوی توافقی تنها پس از انجام 10 حرکت اول قابل پذیرش می باشد.

12.به تیم های اول تا سوم  جوائز نقدی ـ حکم تيمي و کاپ قهرمانی و به نفرات برتر میزهای ششگانه نیز حکم قهرمانی اهداء می گردد. ضمناً در صورت تساوی امتیازات جوائز نقدی تقسیم نخواهد شد.

13.پوئن شکنی مسابقات برای تیم ها در صورت تساوی امتیازات برای رده بندی نهائی عبارت است از:

الف) نتیجه دیدار  تیمها  

ب) بوخهولز قطع شده 1

 ج) بوخهولز(جمع امتیازات تیم های حریف)

د)   سونه بورن برگر

ه) بلیتس 5 دقیقه ای

14.پوئن شکنی مسابقات برای قهرمانی میزها در صورت تساوی درصد امتیازات کسب شده به ترتیب اولویت عبارت است از: 1) تعداد بردها 2) مقام تیمی  3) نتیجه دیدار مستقیم بازیکنان – 4) مسابقه بلیتس 5 دقیقه ای(حد نصاب لازم برای قهرمانی میزهای 1 تا 4 انجام حداقل 6 بازی و برای میزهای 5 و 6 نیز انجام حداقل 5  بازی خواهد بود.)

15.ارنج هر دور حداکثر تا 15 دقیقه  قبل از  شروع مسابقات (حداكثر تا ساعت 14:45) باید با امضای کاپیتن یا سرپرست تیم تحویل سرداور داده شود. در غیر این صورت ارنج اصلی(4 میز اول ارنج اصلی) محاسبه می گردد. مسئولیت اعلام ارنج بصورت تلفنی بر عهده مسئولین تیمها خواهد بود.

16.مسئولیت هرگونه اشتباه در اعلام ارنج دور به دور و مستقر شدن بازیکنان مطابق ارنج اعلام شده در هر دور بر عهده سرپرست و کاپیتن تیمها خواهد بود. بدیهی است بازیکنانی که بطور اشتباه بر سر میز مسابقه حاضر و بازی کنند بازنده خواهند شد.

17.با توجه به اعلام لیست بازیکنان هر تیم در سایت هیات از کلیه بازیکنان و مسئولین تیمها درخواست می گردد در اسرع وقت و حداکثر قبل از دور سوم نسبت به اعلام موارد زیر اقدام لازم بعمل اورند :

الف) تصحیح اسپل بازیکنان فاقد IDفیده   ب) تصحیح مشخصات شامل IDفیده – ریتینگ و اسامی بازیکنان اعلام شده    ج) اعلام دقیق تاریخ تولد کلیه بازیکنان (روز/ماه/سال) بصورت کتبی از سوی مسئولین هر تیم د) اعلام کد سیستم جامع معتبر بازیکنان تا دور اول .

18.رعایت شئونات اخلاقی ـ اسلامی و ورزشی در طول مسابقات الزامی خواهد بود.

19.در صورت هر گونه اعتراض به رأی داور، سرپرست یا کاپیتن تیم  بلافاصله پس از اتمام بازی و در همان دور موظف خواهد بود تا اعتراض کتبی خود را به همراه مبلغ 200000 ریال به سرداور مسابقات تحویل تا هیأت ژوری تشکیل و تصمیم گیری نماید. در غیر این صورت اعتراض وارد نخواهد بود . بدیهی است در صورتی که اعتراض وارده صحیح تشخیص داده شود مبلغ مذکور عودت داده خواهد شد.

20.سرپرستان یا کاپیتن تیمها بجز در مواردی که قانون تعیین نموده ، حق مداخله در بازی ها را نخواهند داشت .

21.استعمال دخانیات در داخل ساختمان اکیداً ممنوع می باشد.

22.اسامی سرداور و داوران مسابقات بشرح زیر می باشد:

داور فیده آقای محسن ورزنده (سرداور) - سرکار خانم شمس الملوک احمدی (جانشین سرداور) – اقای فرهاد محسن پور (جانشین سرداور) – سرکار خانم نگین رمضانپور (داور و مسئول ثبت نتایج)

23.کلیۀ بازیکنان پس از اتمام بازی موظف به اعلام نتیجه بازی و ارائه برگ ثبت امضاء شده خود جهت ثبت نتیجه به داوران می باشند.  

24.کلیه بازیکنان پس از اتمام بازی تماشاچی محسوب می گردند و حسب دستور داوران بایستی سالن مسابقات را ترک نمایند. فقط کاپیتن و در غیاب وی سرپرست تیم ها می توانند به صورت مقطعی با هماهنگي  داور از بازیها دیدن نمایند.

25.اعضای هیأت ژوری مسابقات عبارت است از اقایان : حسین گلشنی - جمشاه حقایق - داود داودی بعنوان اعضای اصلی و اقایان فیروز شکری و مجید کبیری بعنوان اعضای علی البدل . 

26.در صورتی که هر یک از تیم های مذکور بنحوی در رسیدگی به اعتراضات رسیده ذینفع باشند از شرکت در جلسه مربوطه منع خواهند شد و  از تیم های بعدی بجای آنان استفاده خواهد شد.  

27.در صورت نیاز به تعویق مسابقات یک تیم  در یک دور خاص بدلیل عدم امکان حضور بیش از 2 بازیکن(مانند اعزام بازیکنان به مسابقات قهرمانی کشور و یا شرایط خاص دیگر) و با توجه به درخواست کتبی سرپرست یا کاپیتن آن تیم حداقل یک هفته قبل از برگزاری آن دور و با ارائه مستندات کتبی مورد نیاز به هیأت شطرنج استان و در صورت تأیید هیأت بازی مورد نظر به تعویق خواهد افتاد. بدیهی است تاریخ جدید بازی های معوقه از طریق هیأت استان به تیم های ذینفع اعلام خواهد شد که برگزاری مسابقه در تاریخ اعلام شده قطعی خواهد بود.   

28.جوائز نقدی مسابقات برای گروه  آقایان به شرح زیر است:

تیم اول: معادل 12000000 ریال * تیم دوم: معادل 10000000 ریال * تیم سوم: معادل 8000000 ریال

29.تهیه عکس و فیلم تنها در 5 دقیقه اول مسابقات مقدور می باشد.

30.هر گونه موارد پیش بینی نشده حسب مورد و توسط سرداور مسابقات اعلام خواهد شد.

31.برنامه  مسابقات :

دور اول : جمعه 2 ابان 93 – دور دوم : جمعه 9 ابان 93 – دور سوم جمعه 16 ابان 93 

دور چهارم : جمعه 23 ابان  93  -  دور پنجم : جمعه 30 ابان 93 – دور ششم : جمعه 7 اذر 93 

دور هفتم : جمعه 14 اذر 93 – دور هشتم : جمعه 28 اذر 93  -  دور نهم : جمعه 5 دی 93

هیات شطرنج استان اصفهان
 

 

هیات شطرنج استان اصفهان در نظر دارد پنجمین دوره مسابقات دسته اول باشگاهها و دستجات ازاد استان اصفهان را با شرایط زیر برگزار نماید:

1.      نتایج مستابقات جهت احتساب ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

2.      شرکت در مسابقات برای کلیه باشگاهها و دستجات ازاد و هیاتهای شهرستانهای تابعه استان اصفهان ازاد خواهد بود.

3.      ورودیه مسابقات مبلغ 3000000 ریال برای هر تیم در نظر گرفته شده که بایستی بحساب شماره : 70/17265620 بانک ملت بنام هیات شطرنج استان اصفهان واریز و فیش مربوطه  در هنگام ثبت نام و ارائه مدارک به هیات تحویل شود.

4.       مسابقات از تاریخ 2 آبان 1393 راس ساعت 14:30 اغاز و همه هفته روزهای جمعه در همین ساعت پیگیری خواهد شد.

جلسه هماهنگی و توجیهی سرپرستان تیمها در مورخه 27 مهر 93 (یکشنبه) راس ساعت 18:30 در خانه شطرنج اصفهان برگزار خواهد شد.

5.       مسابقات بصورت اوپن برگزار و تابع قوانین بازیهای متعارف فیده می باشد.  

6.        دختران زیر 14 سال نیز  مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.

7.      هر تیم متشکل از حداقل 4 و حداکثر 6 بازیکن (4 بازیکن اصلی و 2 بازیکن ذخیره) خواهد بود و بازیها بر روی 4 میز برگزار می شود.

8.       مسابقات به روش سوئیسی و در 7 تا 9  دور(بسته به تعداد تیمهای شرکت کننده)  برگزار می شود.

9.       زمان بازی برای هر بازیکن 90 دقیقه + 30 ثانیه وقت اضافی به ازای هر حرکت ( سیستم فیشر ) خواهد بود.

10. محل برگزاری مسابقات خانه شطرنج واقع در اصفهان – اتوبان چمران – خانه شطرنج خواهد بود.

11. آخرین مهلت ثبت نام و اعلام امادگی کتبی تیمها تا پایان وقت اداری مورخه 25 ابان 1393خواهد بود .

12.ارائه کد سیستم جامع معتبر فدراسیون برای کلیه بازیکنان شرکت کننده در هنگام ثبت نام الزامی است.

13.هر گونه اعتراض به رای داور در طول مسابقات باید بلافاصله پس از اتمام بازی و بصورت کتبی همراه با تحویل مبلغ 200000 ریال توسط سرپرست یا کاپیتن تیم به سرداور مسابقات تحویل شود. در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

14.ارنج اصلی تیمها باید تا مورخه 25 ابان 93 تحویل هیات شده باشد. در غیر اینصورت اسامی اعلام شده اولیه بعنوان ارنج اصلی اعلام خواهد شد. همچنین ارنج روزانه هر تیم حداکثر تا ساعت 13:30 همان روز قابل قبول می باشد.  

15.   مدارک لازم برای ثبت نام قطعی(در جلسه سرپرستان) :

الف ) فیش بانکی ورودیه مسابقات

ب) ارائه لیست بازیکنان و سرپرست و کاپیتن به همراه کد عضویت در سیستم جامع فدراسیون – به همراه اصل کارت بیمه ورزشی سال 93بازیکنان – سرپرست و کاپیتن تیم .

ج) ارائه نامه کتبی باشگاه یا هیات شطرنج مربوطه ( در مورد دستجات آزاد نامه کتبی سرپرست تیم به همراه تصویر کارت ملی سرپرست)

د) ارائه شماره تلفن تماس ( همراه و ثابت ) سرپرست و کاپیتن تیم .

 

14.   جوائز مسابقات :

·         به تیمهای اول تا سوم کاپ و حکم  قهرمانی تیمی اهداء خواهد شد.

·         به قهرمانان اول میزهای ششگانه حکم قهرمانی اهداء می گردد.

·         به تیمهای اول تا سوم جوائز نقدی بشرح زیر اهداء می گردد:

تیم اول:مبلغ12000000ریال–تیم دوم:10000000 ریال– تیم سوم : 8000000 ریال

در صورتیکه تعداد تیمهای شرکت کننده از 12 تیم کمتر باشد جوائز تعدیل می گردد.

(10% کل جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد.)

·     در صورت تساوی امتیازات جوائز تقسیم نخواهد شد.

برنامه زمان بندی مسابقات قبل از شروع مسابقات اعلام خواهد شد. ضمنا هر گونه تغییر در موارد اعلام شده در این بخشنامه قبل از شروع دور اول به اطلاع سرپرستان تیمها خواهد رسید.

هرگونه موارد پیش بینی نشده حسب مقررات توسط  هیات استان اعلام خواهد شد.

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا رده زیر 20 سال 2022 - قرقیزستان
  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی گروه B سال 2022 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه
  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - سریلانکا
  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران
  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده زیر 16 سال 2019 - هند
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت
  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - اردن
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران
  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1397 - قزوین
  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1397 - زنجان
  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده زیر 16 سال 2018 - هند
  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1396 - گرگان
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 16 سال 1396 - ساری
  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده زیر 20 سال 1396 - شیراز
  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران
  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1395 - سمنان
  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1395 - یزد
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 14 سال 1394 - قزوین
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 20 سال 1394 - ماهشهر
  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1393 - ساری
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده زیر 12 سال 1392 - قزوین

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021