مسابقات زیر 20 سال دختران و مسابقات زیر 8 و زیر 20 سال پسران استان

مسابقات

زمان: از 1/8/89

مکان: خانه شطرنج

 

در این دوره از مسابقات 20 نفر در رده سنی زیر 8 سال پسران - 14 نفر در رده سنی زیر 20 سال پسران و 6 نفر در رده سنی زیر 20 سال دختران شرکت کردند. مسابقات پسران در 6 دور به روش سوئیسی  و مسابقات دختران نیز در 5 دور به روش دوره ای برگزار شد.

رده بندی زیر 8 سال پسران :

در پایان 6 دور مسابقات زیر 8 سال پسران و پس از انجام 60 بازی نتایج زیر بدست امد:

 1. آرمین ثقفیان با 6 امتیاز (اول)
 2. آرش آزند با 5 امتیاز (دوم)
 3. صدرا صفائی با 4.5 امتیاز و پوئن شکنی 20 (سوم)

4- امیرعلی محمدی با 4.5 امتیاز و پوئن شکنی 17.5      5- ازادنوز با 4 امتیاز      6- خدامی با 4 امتیاز     7- ندای پوستین با 4 امتیاز

8- احمدپور 9-خرمی 10-هوشیار11- جعفری راد 12- شریفی 13-طاهری 14-محمد عزیزی 15-فتاحی 16- رضازاده 17-رضائی 18-بهارلوئی 19-علی عزیزی 20- اصغرزاده نیز در مکانهای بعدی قرار گرفتند.

رده بندی زیر 20 سال پسران :

در پایان 6 دور مسابقه و پس از انجام 42 بازی نتایج زیر بدست آمد :

 1. سامان غریب نزاد با 5 امتیاز (اول)
 2. اشکان ازلی با 4.5 امتیاز و پوئن شکنی 18.5 (دوم)
 3. علی کدخدائی با 4.5 امتیاز و پوئن شکنی 16.5(سوم)

4- نیما میرزائی با 4 امتیاز 5- حامد صداقت با 3.5 امتیاز 6- فراز قلعه دار با 3 امتیاز در مکانهای چهارم تا ششم قرار گرفتند.

همچنین : کیارش نجفی - زاهدی - جاوری - نادرزاده - رحیمی - صالحی - جانقربانی و شریف زاده نیز در مکانهای بعدی جای گرفتند.

 

رده بندی نهائی مسابقات زیر 20 سال دختران :

 1. شیما کاشانی با 5 امتیاز (اول)
 2. عسل کاظم زاده با 4 امتیاز (دوم)
 3. بهاره رضاقلیان با 3 امتیاز (سوم)
 4. روژان رئیسی 2
 5. مریم رضوانی 1
 6. زهرا محمدی 0

قرعه کشی دور اخر پسران :

زیر 8 سال :

ثقفیان 5 - ازادنور 4

امیرعلی محمدی 4 - صفائی 4

اژند 4 - احمدپور 3

خدامیان 3 - هوشیار 3

ندای پوستین 3 - خرمی 3

محمد عزیزی 2 - شریفی 2

فتاحی 2 - طاهری 2

جعفری 2 - رضازاده 2

بهارلوئی 1 - علی عزیزی 1

رضائی 1 - نادرزاده 0

اصغر زاده 0 - استراحت

زیر 20 سال :

غریب نژاد 4 - میرزائی 4

ازلی 3.5 - قلعه دار 3

کدخدائی 3.5 - جاوری 2

زاهدی 2 - صداقت 3

نجفی 2 - جانقربانی 0

رحیمی 0 - استراحت

قرعه کشی دور پنجم :

پسران زیر 8 سال :

صفائی 4 - ثقفیان 4

ازادنور 3 - ندای پوستین 3

خرمی 3 - محمدی 3

اژند 3 - جعفری 2

احمدپور 2 - شریفی 2

هوشیار 2- محمد عزیزی 2

علی عزیزی 1 - خدامیان 2

فتاحی 1 - بهارلوئی 1

طاهری 1 - رضائی 1

اصغرزاده 0 - رضازاده 1

زیر 20 سال پسران :

میرزائی 3 - کدخدائی 3.5

قعه دار 3 - غریب نژاد 3

ازلی 2.5 - صداقت 2

نادرزاده 2 - نجفی 2

صالحی 1 - زاهدی 1

شریف زاده 0 - جاوری 1

 

قرعه کشی دور چهارم :

پسران زیر 20 سال :

غریب نژاد 2 - ازلی 5/2

کدخدائی 5/2 - صداقت 2

قلعه دار 2 - نادرزاده 2

جاوری 1 - میرزائی 2

نجفی 1 - صالحی 1

زاهدی 0 - شریف زاده 0

قرعه کشی دور چهارم زیر 8 سال پسران :

ثقفیان 3 - خرمی 3

محمد عزیزی 2 - صفائی 3

جعفری 2 - ازادنور 2

خدامیان 2 - اژند 2

ندای پوستین 2 - هوشیار 2

محمدی 2 - رضائی 1

رضازاده 1 - احمدپور 1

شریفی 1 - علی عزیزی 1

بهارلوئی 0 - طاهری 1

اصغرزاده 0 - فتاحی 0

قرعه کشی دور سوم پسران زیر 8 سال :

اژند 2- رضا زاده 2

صفائی 2- محمد عزیزی 2

ثقفیان 2 - خدامیان 2

ازادنور 1 - خرمی 1

علی عزیزی 1 - محمدی 1

هوشیار1 - شریفی 1

طاهری 1 - جعفری 1

ندای پوستین 1 - اصغرزاده 0

احودپور 0 - فتاحی 0

بهارلوئی 0 - رضائی 0

قرعه کشی دور سوم پسران زیر 20 سال :

ازلی 2 - کدخدائی 2

صداقت 2 - قلعه دار 1

صالحی 1 - غریب نژاد 1

نادرزاده 1 - جاوری 1

میرزائی 1 - نجفی 1

زاهدی 0 - استراحت

قرعه کشی دورهای سوم تا پنجم دختران زیر 20 سال :

دور سوم :

کاظم زاده - محمدی

رضا قلیان - کاشانی

رئیسی - رضوانی

دور چهارم :

محمدی - رضوانی

کاشانی - رئیسی

کاظم زاده - رضا قلیان

دور پنجم :

رضاقلیان - محمدی

رئیسی - کاظم زاده

رضوانی - کاشانی

قرعه کشی دور دوم

زیر 8 سال پسران :

محمدی - اژند

عزیزی ( محمد )- نادری پور

جعفری راد - صفائی

خدامیان - طاهری

رضازاده - خرمی

ثقفیان - احمدپور

اصغرزاده - هوشیار

فتاحی - ازادنور

رضائی - عزیزی ( علی )

شریفی - بهارلوئی

زیر 20 سال پسران :

قلعه دار - کدخدائی

نادرزاده - ازلی

غریب نژاد - صداقت

جانقربانی - سلیحی

جاوری - رحیمی

شریف زاده - میرزائی

نجفی - زاهدی

زیر 20 دختران :

محمدی - رئیسی

رضوانی - رضاقلیان

کاشانی - کاظم زاده

حامیان


قهرمانان
 • قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری
  قهرمانان جهانی - اسیائی و کشوری

 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  قهرمان لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم سایپا وکسب مقام اول (میز3) در سال 1398
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده انوشا مهدیان
  استاد فیده انوشا مهدیان
  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا-سال 2022-قرقیزستان

  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی درگروه B- سال 2022 هند

  نائب قهرمان مسابقات برق آسا زون غرب آسیا سال 2022 - کشور قرقیزستان

  مقام سوم مسابقات المپیاد جهانی در گروه B سال 2022 - کشور هند

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1400 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - کرمانشاه

  مقام سوم مسابقات جوانان آسیا رده سنی زیر 20 سال 2021 - کسب دومین نورم استادی بین المللی - کشور سریلانکا

  قهرمان تیمی(تیم سایپا تهران)مسابقات لیگ برتر کشور 1398 - تهران

  مقام سوم مسابقات نوجوانان جهان رده سنی زیر 16 سال 2019 - کشور هند

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1398 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - رشت

  مقام سوم مسابقات زون 3/1 بانوان آسیا سال 2019 - کسب اولین نورم استادی بین المللی - کشور اردن 

  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان) لیگ برتر کشور 1397 - تهران

  قهرمان مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی بزرگسالان کشور - گرگان

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 16 سال 1397 - قزوین

  نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1397 - زنجان

  مقام سوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی شطرنج رده سنی زیر 16 سال 2018 - کشور هند

  قهرمان میز بانوان(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1396 - رشت

  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1396 - گرگان

  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 16 سال 1396 - ساری

  نائب قهرمان مسابقات قهرمانی سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396 - شیراز

  نائب قهرمان تیمی(تیم ذوب آهن اصفهان)مسابقات لیگ برتر کشور 1395 - تهران

  نایب قهرمان مراحل اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 14 سال1395 - سمنان

  نایب قهرمان مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 20 سال 1395 - یزد

  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 14 سال 1394 - قزوین

  قهرمان مسابقات قهرمانی کشور رد

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمد صادق نادری
  محمد صادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فيده پرنيان عباسي
  استاد فيده پرنيان عباسي
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام سوم مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 1397 و عضویت در تیم ملی کشور
  نائب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  کسب مقام سوم زیر 12 سال کشور درسال 1397
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی
  خشایار رجبی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • ایدا عباسی
  ایدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • مسعود ایرانپور
  مسعود ایرانپور
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1800 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • علی کدخدائی
  علی کدخدائی
  بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000 مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • محمد جواد نادری
  محمد جواد نادری
  بهترین بازیکن بدون ریتینگ مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • نگین ماجد
  نگین ماجد
  کسب عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 1700 مسابقات اماتوری بانوان اسیا-اصفهان 2016
 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 6 سال پسران در سال 1395

 • آرین اعتمادی
  آرین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  قهرمان زیر 10 سال پسران استان در سال 1395

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021